Nyheter

 

Nytt nordisk samarbeid for å redde fjellreven
31. mai 2024

Norge, Sverige og Finland styrker samarbeidet over landegrensene for å redde fjellreven. Nytt er at svenskene skal samle DNA fra fjellrev med samme metode som i Norge.

Bidrar flytting til at flere rådyrkalver overlever slåtten?
29. mai 2024

Hvert år dør mange rådyrkalver under slåtten, men hva slags effekt har det å flytte dem? I sommer merkes opp til 30 rådyrkalver med GPS-sendere, for å undersøke hva som skjer med kalvene etter de er flyttet ut av enga.

Kan syk oppdrettslaks være en trussel for villaksen i Trøndelag?
29. mai 2024

Forskere frykter smitte fra syk oppdrettslaks på rømmen kan ramme den allerede truede villaksen, som nå skal opp i elvene for å gyte.

Dafna Gilad disputerer med oppgave om hvordan framtidens energisystemer vil påvirke naturen
28. mai 2024

Hvordan vil framtidens energisystemer i Norge påvirke naturmangfoldet? Det har Dafna Gilad sett nærmere på i doktorgradsarbeidet sitt.

Fjellrevfødsel fanget på film
23. mai 2024

For første gang har NINA-forskere fått opptak en fjellrev som føder. Nå kan både de og du følge valpene direkte via webkamera fra avlsstasjonen for fjellrev.

Ny kunnskap skal bidra til framtidens rypeforvaltning
22. mai 2024

Forskere, forvaltere og brukere sammen om nytt rypejakt-forsøk på Finnmarkseiendommen.

Gjess og gress; hva kan bidra til å redusere gås-landbruk konflikten?
14. mai 2024

Utfordringene med gjess som beiter på landbruksarealer kan være betydelig for mange gårdbrukere. Rett miks av gressfrø kan bøte på skadene.

Med småkreps i verktøykassa kan vi avsløre vannkvaliteten
13. mai 2024

Nytt verktøy bruker dyreplankton til å fortelle om mengden næringsstoffer i vannet.

Milde vintre er dårlig nytt for insektene
2. mai 2024

Mengden av insekter har gått ned i Norge de siste fire årene. Været ser ut til å påvirke insektene, som foretrekker kalde og snørike vintre.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: