Nyheter

 

Mesnaelva i Lillehammer er en bynær elv med mange brukere
25. april 2017

Konsesjonsvilkårene for mange norske regulerte vassdrag skal revideres i nær framtid. Forskere fra NINA Lillehammer har i en studie av Mesnaelva i Lillehammer kommune sett nærmere på hvilke økologiske og sosiale verdier som knytter seg til dette bynære og regulerte vassdraget.

Finner fremmed fisk med vannprøver
24. april 2017

Nå holder det med noen vannprøver for å finne ut om det svømmer fremmede fiskearter i norske innsjøer. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har testet bruk av miljø-DNA med stor suksess i flere innsjøer rundt Trondheim og på Hardangervidda.

Klassifisering av 148 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks
20. april 2017

Ny rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Rømt oppdrettslaks påvirker genetikken til ville laksebestander langs hele kysten
20. april 2017

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Havforskningsinstituttet (HI) har i fellesskap klassifisert genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander. Forskerne har klassifisert 175 laksebestander. Dette representerer 85 % av villaksressursene i Norge.

Tips om lemen i påskefjellet
12. april 2017

Lemen er vanskelig å fange, og følgelig en utfordrende art å studere. Du kan hjelpe forskerne ved å registrere dine lemenobservasjoner i Artsobservasjoner.no. 

Genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks gir færre storlaks
10. april 2017

Villaks med mye genetisk påvirkning fra oppdrettslaks har en annen alder og størrelse når den blir kjønnsmoden enn villaks som har mindre oppdrettslaks i slekta. Det fører blant annet til at det blir færre storlaks i elvene

Trusselvurdering for villaks med internasjonal anerkjennelse
3. april 2017

Norske forskere har gjennom arbeidet i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning utviklet og tatt i bruk et nytt system i trusselvurderingen for villaks. Trusselvurderingen er nå publisert i det anerkjente tidsskriftet ICES Journal of Marine Science.
 

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: