Nyheter

 

Overvåking for å oppdage nye fremmede arter tidlig
30. januar 2019

Hvordan skal vi oppdage at en ny fremmed art dukker opp i landet? NINA har utarbeidet et forslag til et overvåkingssystem for tidlig oppdagelse av nye fremmede karplanter, insekter og edderkoppdyr

Fiskeutsettinger kan bidra til økt innkrysning av oppdrettslaks i villaks
29. januar 2019

Stamfisk med mye oppdrettslaks i slekta gjør det bedre i kultiveringsanlegg og får fire ganger flere voksne avkom, viser ny undersøkelse. Det har negative konsekvenser for villaksen i elva.

Tidenes største, norske forskningskonferanse om villaks
21. januar 2019

2019 er det internasjonale villaksåret, og i morgen starter tidenes største, norske forskningskonferanse om villaks i Trondheim, med mange NINA-forskere på programmet.

Stor verdiskapning fra jakt og fiske
17. januar 2019

Norsk institutt for naturforskning har gjort nye beregninger som indikerer at jakt og fiske sto for en samlet omsetning i Norge i jaktåret 2017-2018 på anslagsvis 5,5 milliarder norske kroner.

Lundens vektendring mellom hekke- og overvintringsperioden beregnet for første gang
7. januar 2019

Ved å måle kroppsvekt og vingelengde hos voksne lunder på hekkeplassen og i overvintringsområder ved Færøyene har forskere beregnet vektforandringen gjennom høsten for to bestander som hekker i Norge og Skottland.

Urovekkende utvikling for fjellfuglene i Europa
4. januar 2019


Nye forskningsresultater sammenstiller for første gang bestandstrender for europeiske fjellfugler. Resultatene er urovekkende; mengden med fjellfugl er redusert med 10  prosent siden årtusenskiftet.

Lakseforskere på Barne-Tv
4. januar 2019

To barn får prøve seg som lakseforskere i NRK-programmet «Litt av en Jobb». Nå kan du se episoden på nett-TV, og lære mer om hvordan vi overvåker laks.

Oppdrettslaks i elva kan gi økt dødelighet hos villaksyngel
3. januar 2019

Forsøk viser at villaksyngel har lavere overlevelse når de konkurrerer med krysninger mellom oppdrettslaks og villaks enn når de konkurrerer med andre villaksyngel.
 

Rekordår for fjellreven
2. januar 2019

Fjellreven i Norge fikk minst 58 valpekull i 2018. Det er det beste resultatet for den kritisk trua arten siden den nasjonale overvåkingen startet i 2003.

Forskere vil ha kontakt med skippere i Barentshavet
2. januar 2019

Det marine forskningsmiljøet i Tromsø studerer fiskeartene på bankene i Barentshavet. Nå ønsker de å komme i kontakt med skippere med kjennskap til fisken og hvordan den forflytter seg i dette store havområdet.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: