Nyheter

 

Forskningssjef Inga Bruteig med i Hardanger-utvalg
31. august 2010

Olje- og energiministeren kunngjorde i dag regjeringens fire utvalg som skal gjennomgå sjøkabelalternativet i Hardanger. NINAs forskningssjef Inga Bruteig er med i utvalget som skal se på tekniske, økonomiske og miljømessige forhold ved en sjøkabelløsning.

Forskerens frihet
26. august 2010

Debatten om forskernes frihet er viktig, uansett om man arbeider ved et privat forskningsinstitutt som NINA, ved universitetene eller i de statlige instituttene. Og forskerens frihet bør være like stor uansett hvor man hører hjemme, skriver Norunn S. Myklebust i Klassekampen og forskning.no.

Overvåking viser langtidstrender for norsk natur
26. august 2010

Årets TOV-rapport bekrefter den trenden vi har sett en god stund allerede, der registrerte endringer i overvåkingsområdene kan knyttes både til endringer i klima og forurensningsbelastninger.

Godt år for fjellreven
20. august 2010

Det er hittil dokumentert 15 ynglinger av fjellrev i Norge i 2010. Fjellrevbestanden svinger i takt med forekomst av mus og lemen, og nå er gnagerbestanden på vei opp igjen. God tilgang til mat gir håp om høy overlevelse av fjellrevvalpene.

Avtalte samarbeid om villaks og lakselus
19. august 2010

 

Havforskningsinstituttet og NINA undertegnet i dag en treårig avtale om forskningssamarbeid. – Samarbeidet sikrer bredde og uavhengighet i kunnskapen for framtidas miljøløsninger, sier administrerende direktør i NINA, Norunn S. Myklebust.
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: