Nyheter

 

Mer forskning med enklere tilgang på økologiske forskningsdata
30. januar 2013 Samarbeider for en nasjonal e-infrastruktur for biodiversitets- og økosystemforskning på tvers av institusjons- og landegrenser.
Økende fokus på datadeling
29. januar 2013 Symposiet er meget relevant for det arbeidet som NINA og Artsdatabanken med samarbeidspartnere utfører innen kapasitetsbygging og infrastrukturutvikling.
Lusebehandling positiv for laksesmolt
18. januar 2013

Laksesmolt som blir behandlet med medisin mot lakselus før den settes ut har 1,17 ganger større sannsynlighet for å overleve og bli gjenfanget som voksen laks enn det ubehandlet smolt har. Den behandlete smolten blir gjerne litt større etter ett år i havet enn den som ikke får behandling.

Dyrelivet på Svalbardtundraen under “klimapisken”
18. januar 2013

Mildere vintre gjør det ikke mer levelig for dyrelivet på Svalbard, tvert i mot. I stedet for snø kommer regn, som fryser til is på bakken og danner et skjold mot vegetasjonen dyrene lever av.

Sjøfugl og vindkraft til havs
14. januar 2013

NINA har levert fagrapport om sjøfugl til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs.

Økosystemtjenester og byplanlegging
2. januar 2013

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i byer, og urbaniseringen øker.  Innen 2050 har andelen steget til to tredeler.  Samtidig øker behovet for naturressurser. Økosystemtjenester kan være et nyttig begrep i byplanlegging. Det lar oss konkretisere kostnadene av nedbygging av grøntarealer veid opp mot fordelene med fortetting.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: