Nyheter

 

Vassdragenes viking
29. juni 2011

Rykende fersk informasjonsbrosjyre fra NINA om elvesandjegeren, en av Norges mest truete insekter.

Årsmelding 2010
24. juni 2011

Årsmeldingen for 2010 gjenspeiler et godt år for NINA.

Stor økning av rømt oppdrettslaks ved Ytre Agdenes merkestasjon
20. juni 2011

Hele 42 prosent av laksen som hittil i år er fanget ved Ytre Agdenes merkestasjon er oppdrettslaks. Dette er et betydelig høyere innslag av oppdrettslaks enn tidligere år.

Hvordan bygge god vindkraft
20. juni 2011

Våren 2012 kommer orienteringskartet for ukontroversiell vindkraft. Norske NINA er sentral i å velge ut de beste europeiske prosjektene.

Norunn er nytt styremedlem i Abelia
17. juni 2011

Administrerende direktør Norunn S. Myklebust i Norsk institutt for naturforskning (NINA) ble 15. juni i år valgt inn som nytt styremedlem i Abelia.

Svært mye lakselus på sjøørret i ytre del av Trondheimsfjorden
14. juni 2011

Den føreløpige framdriftsrapporten fra den nasjonale overvåkningen av lakselus viser at sjøørreten i ytre del av Trondheimsfjorden har svært høye lakselusnivåer.  Vi har ikke registrert så høyt lusenivå siden overvåkningen startet i 1992, sier seniorforsker i NINA, Bengt Finstad.

Så å si all sjøørret (snittvekt 129 gram) som ble fanget på Agdenes i månedsskiftet mai/juni var infisert med et gjennomsnittsnivå av 82 lakselus. Dette er nivåer som ligger langt over antatt tålegrense for laksefisk av denne størrelsen. Det er stor sannsynlighet for at mye av denne fisken vil dø som følge av lakselus dersom den ikke vandrer tilbake til ferskvann. Fisken er etter all sannsynlighet nylig infisert, siden den i hovedsak var infisert med lakseluslarver og ikke voksne lus.

Bjørg Bruset ny kommunikasjonssjef i NINA
7. juni 2011

Med ansettelsen av Bjørg Bruset som ny kommunikasjonssjef, har NINA styrket sin strategiske kommunikasjonskompetanse.

Alt om  laks og ørret
6. juni 2011
En ny bok, av Bror Jonsson og Nina Jonsson, gir et helhetlig blikk på de store økologiske variasjonene innen og mellom bestander av laks og ørret.
Effekter av klimaendringer på havstrand
1. juni 2011

Fugler vil miste viktige hekke- og rasteplasser på havstrendene når havet stiger som følge av klimaendringer. Ny rapport vurderer klimaeffekter og mulige tiltak for havstrender.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: