Nyheter

 

Flere villrein med isdannelse på halsbånd
30. januar 2018

Observasjoner av isdannelse på merkehalsbåndet til ytterligere fem villrein i Nordfjella gjør at Norsk institutt for naturforskning (NINA) nå tar dyrene ut av forsøket. Senderne på dyrene vil bli forsøkt utløst med fjernstyring.

Krykkjas fleksible beiteadferd bufrer effekten av miljøforandringer i havet
30. januar 2018

Krykkja er overraskende fleksibel når den skal finne mat til seg selv og ungene sine. Evnen til å tilpasse seg gjør denne lille måkefuglen robust overfor endringer i det marine miljøet, vel og merke hvis den har tilgang til egnede habitater for næringssøk nær koloniene.

Mennesket påvirker dyrenes vandringer
26. januar 2018

GPS-data fra pattedyr fra hele verden viser at menneskenes fotavtrykk endrer dyrenes vandringsmønster. Det kan få store konsekvenser ikke bare for artene, men for hele økosystemer.

Elefanter i Namibia mer stresset utenfor nasjonalparken
25. januar 2018

Stressnivået hos elefanter som lever i områdene utenfor Etosha nasjonalpark er høyere enn hos elefanter inne i parken. Det kommer frem i en studie der forskere ved NINA og NTNU har målt nivået av stresshormoner i elefantmøkk.

Avlivet simle med isklump i halsbåndet
25. januar 2018

Statens naturoppsyn (SNO) har i forbindelse med saneringen av villreinstammen i Nordfjella avlivet ei simle som hadde isdannelse i merkehalsbåndet rundt halsen. Simla var merket med en radiosender av NINA.

Varmere vintrer på Svalbard er ikke bra for plantene
19. januar 2018

Det blir grønnere i nord. Men i en del av Arktis er det usikkert hva som skjer; nemlig på Svalbard. Klimaendringene har ført til varmere somre, men også vintrer som herjer med vegetasjonen.

Trafikklysfarger beskriver tilstand for villrein
18. januar 2018

En uavhengig ekspertgruppe ledet av NINA foreslår at man bruker trafikklysfarger til å opplyse om tilstanden til villrein i Norges 23 villreinområder. Fargene grønn, gul og rød skal beskrive tilstand til villrein og leveområder, og varsle om det bør settes i verk tiltak.

Klimaendringer gjør Arktis mer sårbart for fremmede arter
12. januar 2018

Fremmede arter er en miljøtrussel globalt, men kanskje særlig i Arktis hvor miljøet er spesielt sårbart.

Impacts of salmon lice on wild Atlantic salmon and sea trout
10. januar 2018

New report concludes: Considerable evidence exists that there is a link between farm-intensive areas and the spread of salmon lice to wild Atlantic salmon and sea trout. 

Ærfuglen har slitt i verdensarven
9. januar 2018

Vegaøyan fikk verdensarvstatus i 2004, mest på grunn av en tusenårig tradisjon med å ta vare på ærfuglen. Flere turister, havbruk og klimaendringer kan gi ærfuglen i Vegaøyan nye utfordringer.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: