Nyheter

 

Ny kunnskap kan redde Fossekallen
22. mai 2012

Småkraftverk utfordrer fossekallen. Men ny kunnskap og enkle tiltak gir gode muligheter for nasjonalfuglen å leve side om side med kraftverkene.

 

Retter feil i laksefisketall
8. mai 2012

NINA og UMB har oppdaget feil i estimater i prosjektet Laks og Verdiskaping i Trondheimsfjorden (LOVIT), og retter opp dette ved å utgi korrigerte versjoner av to berørte rapporter.

 

Norske havørner hekker i Irland
2. mai 2012 Havørnene som ble gjeninnført til Irland i samarbeid med NINA hekker for første gang i år. Dette er det første dokumenterte hekkeforsøket på øya på mer enn 100 år.
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: