Nyheter

 

Fjellrevboom på Dovrefjell
30. desember 2013 I 2007 var fjellrevbestanden på Dovrefjell regnet som utryddet. I år er den landets største!
Bedre for laksesmolten, negativt for sjøørret
20. desember 2013

Resultatene fra årets overvåking av lakselus tyder på at det i år har vært lavere infeksjonspress langs deler av Vestlandet (Rogaland, Hardanger, Sogn) og Midt-Norge (Trondheimsfjorden) på våren og forsommeren enn det som ble observert i fjor.

Dyre guttestreker
19. desember 2013 Flytting av fiskearter kan virke uskyldig, men har store konsekvenser for samfunnet, skriver NINA-forskere i denne kronikken. 
Oppfordringen er: Ikke flytt fisk!
16. desember 2013 Spredning av fisk kan ha svært negative effekter på både naturlig forekommende fiskearter, på det biologiske mangfoldet og på vannkvaliteten. I en ny rapport skisserer NINA et opplegg for overvåking av spredning ferskvannsfisk med sikte på tidlig varsling.
Stein Lier-Hansen ny styreleder i NINA
16. desember 2013 Miljøverndepartementet (MD) har oppnevnt Stein Lier-Hansen som ny styreleder i NINA for perioden 1.1.2014 – 31.12.2017. 
Følger opp sårskader hos død jerv
11. desember 2013 Jegere felte i vinter ei jervetispe under jakt, som viste seg å ha sår på halsen. Tispa hadde nylig vært merket, og Norsk institutt for naturforskning (NINA) ba derfor Veterinærinstituttet undersøke om GPS-halsbåndet kunne være årsaken til skadene. Obduksjonsrapporten er nå klar.
Færre fugl i fjellet
3. desember 2013

9 av 14 fuglearter har gått betydelig tilbake i de skandinaviske fjellene i løpet av 2000-tallet. Det var en gjennomsnittlig bestandsnedgang på 30 % i perioden 2002 til 2012. Det viser omfattende overvåking fra Norge, Sverige og Finland.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: