Nyheter

 

Tidenes fjellrevår i Skandinavia
26. februar 2016

Den svært utrydningstruete fjellreven er på full fart på vei tilbake til den norske og svenske fjellheimen, med ett unntak i nord. I fjor ble det registrert til sammen 127 kull med fjellrevvalper i Norge og Sverige og dette er flere enn noen gang!

Suksess for avlsprogrammet for fjellrev
26. februar 2016

Rev nr. 300 er sett ut på Hardangervidda!

Doktorgrad på klimaeffekter på ørret
25. februar 2016

Forrige uke disputerte Kim Magnus Bærum med en doktorgradsoppgave om hvordan klimaendringer påvirker ørretpopulasjoner. Framover skal han bidra til å styrke klimaforskningen i NINA.

Skal hjelpe fisken med å unngå kraftturbinene
24. februar 2016

Å geleide fisk trygt forbi kraftverk krever kunnskap fra mange fagfelt. Da kommer det godt med at vår portugisiske postdoktor nærmest er et tverrfaglig team i seg selv.

Eiker tilbakeføres til gammel stil
18. februar 2016

Gamle eiker er levested for en rekke sjeldne arter, men slike eiker er mangelvare. Nå vil forskere framskynde trærnes aldringsprosess for å løse boligkrisen. 

Havhester forgiftes mer av mat enn av mikroplast
17. februar 2016

I motsetning til det man hittil har trodd viser ny forskning fra NILU og NINA at mikroplast ikke er en vesentlig kilde til miljøgifter i havhest. Sjøfugl får i seg det meste av miljøgiftene gjennom maten, konkluderer forskerne.

Kunnskapsmangel om påvirkning fra havbruk
16. februar 2016

En ny NINA-rapport konkluderer med at vi vet for lite om hvordan havbruk kan forstyrre fugl og pattedyr. 

Kun en tredjedel av de 125 laksebestandene var uten genetisk spor av rømt oppdrettslaks
8. februar 2016

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Havforskningsinstituttet har i fellesskap klassifisert genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander. Basert på genetisk analyse av 20 000 laks klekket i naturen har forskerne klassifisert 125 laksebestander.

Klassifisering av 104 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks
8. februar 2016

Ny rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. 

Bill. mrk.: Forsker søker grunneier
5. februar 2016 NINA søker grunneiere til nytt forskningsprosjekt om bærekraftig bruk og gjengroing av jordbrukslandskap. 
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: