Nyheter

 

Klimatiltak i skog - effekter på biologisk mangfold
30. august 2013

NINA har gitt ut en rapport som sammenstiller kjent kunnskap om effekter av treslagsskifte og treplanting på biologisk mangfold. 

Følg med på fjellrevovervåkinga
8. august 2013 Mannskaper fra Statens naturoppsyn (SNO) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) er godt i gang med årets registrering av fjellrevkull i den norske fjellheimen. Du kan følge med på overvåkinga her.
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: