Nyheter

 

Færre villsvin skutt i Norge
30. mai 2023

For første gang siden jaktåret 2014/2015 har antall skutte villsvin i Norge sunket. Frekvensen av observerte villsvin på kamerafellene i Akershus og Østfold er stabil, mens antall observasjoner har gått kraftig ned i Innlandet.

Fra passiv til aktiv jeger
24. mai 2023

Opplæringskurs og tilbud om å låne våpen, er gode tiltak for å rekruttere flere aktive jegere, fastslår NINA-forskere i en ny studie.

Ny vurdering av kvikksølvnivåene og helserisikoen hos arktiske sjø- og vadefugler
24. mai 2023

Kvikksølv er kjent for å ha skadelig effekt på dyrelivet, og mengden kvikksølv i økosystemet øker som følge av menneskelige utslipp. I en ny studie har forskerne undersøkt kvikksølvnivåene blant 36 arktiske sjø- og vadefugler, og vurdert helserisikoen knyttet til kvikksølvnivåene.

Restaurerer Gudbrandsdalslågen etter brukollapsen
23. mai 2023

NINA har i vår restaurert elveleiet Gudbrandsdalslågen etter at Tretten bru kollapset i fjor. Nå blir forholdene for storørret og fossekall bedre enn før kollapsen.

Nå kan vi lettere se hvilke parasitter som bor i tarmen til elgen
22. mai 2023

Nye genetiske metoder gir oss viktig kunnskap om parasittene som lever i tarmen til ville dyr.

Nytt EU-prosjekt om fuglebevaring lansert i Trondheim
22. mai 2023

Et nytt EU-prosjekt skal se på endringer i utbredelsen og mengden av fugler i Europa og utvikle nye verktøy for å nå globale mål for naturmangfold.

NINA foreslår tiltak for trua arter og naturtyper
15. mai 2023

Hvordan bedre tilstanden til trua arter og naturtyper? NINA-forskere har laget kunnskapsgrunnlag for 21 arter og 6 naturtyper med tiltak som må settes i verk for å nå konkrete mål.

Erfarne fotografer forstyrret fuglene mest
9. mai 2023

Erfarne fuglefotografer var mer villige til å bryte grenser for å komme nær målet enn vanlige fugleturister og erfarne fuglekikkere. Det viser en studie fra Hornøya i Finnmark.

Forskere fant flått på importerte planter
5. mai 2023

Skogflått som kommer til Norge som blindpassasjerer kan ha med seg nye sykdommer til Norge. I verste fall kan de true folkehelsa, men foreløpig er det ingen grunn til uro.

Stikkevepser på veggen!
4. mai 2023

Ny plakat i NINAs populære insektserie viser sosiale stikkevepser i Norge

NINA tar en naturlig plass i EU-prosjekter
3. mai 2023

Kompetansen NINA har på naturmangfold og miljøløsninger er etterspurt i Europa. Nå har NINA fått tilslag på fem prosjekter i den første utlysningen fra det europeiske partnerskapet for naturmangfold, BIODIVERSA+.

Krykkjehotell fungerer med hell
2. mai 2023

Tilrettelagte plasser for sjekking, hekking og klekking kan redde krykkja fra å dø ut. Den sterkt truete måkefuglen ser ut til å trives når den kan ta inn på egne hotell i byer og tettsteder.   

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: