Nyheter

 

Kultivering kan være både til hjelp og ulempe for villaksen
27. april 2023

På Villakskonferansen 2023 fortalte Ingerid Julie Hagen om hva vi har lært av å evaluere kultiveringen av laks i 15 elver. Fiskeutsettinger har potensial for stor påvirkning!

Vår kjære kollega Ketil Skogen er gått bort
24. april 2023

Det er med stor sorg og sjokk vi fikk beskjeden om at vår kollega Ketil Skogen brått gikk bort lørdag 22. april.

Havnespy påvist flere nye steder
20. april 2023

Videre kartleggingsundersøkelser med miljø-DNA viser at den fremmede arten havnespy har etablert seg på flere nye lokaliteter.

Kunnskap om bjørnens dvale kan hindre blodpropp hos mennesker
14. april 2023

Gjennom forskning på bjørnens dvale har forskere funnet en mekanisme i blodet som kan være med å redusere faren for blodpropp hos mennesker.

Hvor mye forstyrrer motordur ville dyr og fugler?
14. april 2023

Hvordan reagerer fugler og ville dyr i Norge på motordur fra for eksempel snøskuterkjøring om våren? Det vet vi svært lite om, viser det seg.

Flere hjortedyr må testes for skrantesjuke
12. april 2023

Forskerne er sikre på at forekomsten av skrantesjuke (CWD) er lav i Norge. Fortsatt prøvetaking av et stort antall dyr er likevel helt avgjørende for å kartlegge forekomst av sykdommen.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: