Nyheter

 

Nasjonal nedgang i gaupebestanden
28. mai 2010

Etter fem år med gradvis økning i antall familiegrupper av gaupe på landsbasis ser vi år en reduksjon i bestanden sammenlignet med fjoråret.

Hotspot med kronprinsen på biomangfolddagen
25. mai 2010

NINAs stand ble en hotspot på biomangfolddagen 20. mai – da H.K.H Haakon, miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og statssekretær Heidi Sørensen ble orientert om hotspot-habitater.

 Se fjellrevyngling på webkamera
13. mai 2010

I disse dager blir det født valper på avlsstasjonen for fjellrev på Oppdal. Følg med på webkamera fra hiene – er du heldig kan du se valpene bli født.

NINA ber Mattilsynet revurdere omorganisering av luseovervåkingen
7. mai 2010

Mattilsynet har besluttet å overføre ansvaret for overvåking av lakselus på villfisk til Havforskningsinstituttet. NINA ber Mattilsynet avvente iverksetting av vedtaket inntil prinsipielle spørsmål er avklart.

 

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: