Nyheter

 

Fremmede arter kommer sjøveien til Norge
28. mai 2014 Skip med tømmer fra utlandet frakter med seg drøssevis av fremmede insekter og andre arter til Norge. Fjern barken på trærne før innførsel og få bukt med problemet, anbefaler Norsk institutt for naturforskning (NINA).
  Havørnsuksess i Irland
26. mai 2014 Hekkesuksessen for de norskfødte havørnene i Irland fortsetter. I alt 14 havørnpar har nå dannet territorier i sitt nye hjemland.  

12 biearter forsvunnet fra Norge
9. mai 2014

Omfattende kartlegging har økt kunnskapen om bier og humler betraktelig i løpet av de siste 10 årene. Flere arter som tidligere ikke har vært registrert i Norge har kommet med på artskartet. Samtidig har så mange som tolv biearter forsvunnet. Det bekymrer forskerne.  

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: