Nyheter

 

NINAs vepsevarsel holdt stikk, men dårlig insektsommer bekymrer
27. september 2013

Forskere og insektinteresserte rapporterer om langt færre insekter i år enn tidligere. Spesielt på Østlandet har det vært lite av både veps, bier og sommerfugler i sommer. Været får skylda. Dette betyr at de mest sårbare artene kan forsvinne fra visse lokaliteter. 


Berghumla er en egen art
25. september 2013

Berghumle og lapphumle er to forskjellige arter. Det har NINA-forskere bekreftet ved hjelp av DNA-strekkoding. 

Glede og forventning
23. september 2013

CEDRENS designhåndbok for kraft og laks blir mottatt med spent forventning av kraftbransjen og forvaltningen. Nå har brukerne et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere og utforme regulerte vassdrag til beste for både laksen, økologien og kraftproduksjonen.

Fremragende forskere
20. september 2013 Prisen for fremragende forskning gikk til professor Bernt-Erik Sæther, Institutt for biologi ved NTNU og professor Steinar Engen, Institutt for matematiske fag ved NTNU. Begge også med en professor II-stilling i NINA. 
Tester fuglevennlige vindmøller
18. september 2013

Norsk institutt for naturforskning (NINA) tester ut tiltak som skal redusere faren for at fugler kolliderer med vindturbiner.

Slik studerer vi gaupene
17. september 2013 Ny film fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser hvordan forskerne kan følge utvalgte gauper i naturen vår. Ved hjelp av GPS-GSM halsbånd kan NINA-forskerne blant annet undersøke hvor mange sau som gaupene tar. Se filmen her!
Nye pollinerende insekter oppdaget - flere brikker på plass
14. september 2013

Bier og andre pollinerende arter er i tilbakegang, men gjennom økt kartlegging oppdages det nå nye arter. De to siste årene er det blitt funnet 25 nye pollinerende insekter i Norge!

Rev i alle kanaler
13. september 2013

Hva reven sier har de fleste fått med seg i løpet av uka. Men det er mye mer å lære om rever. Felles Fjellrev vil skape interesse for fjellreven i en serie informasjonsprodukter rettet mot barn og unge.

Oslo-ulvene er populære
12. september 2013 Oslo-folk som bor nær Østmarka ønsker ulvene som har etablert seg i området velkommen. I Enebakk og Rælingen på den andre siden av marka er meningene mer delte. Det viser en ny undersøkelse som er gjennomført av Norsk institutt for naturforskning (NINA).
Miljøtilskudd viktig for både gårdbruker og gås
12. september 2013

Gjess på vei til Svalbard raster på innmark i Norge og utgjør en utfordring for landbruket. Evaluering viser at miljøtilskuddsordning reduserer konflikten mellom gårdbrukere og gjess. 

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: