Nyheter

 

Bli med på gaupewebinar på fredag!
6. desember 2022

NINA strømmer et nytt rovdyrwebinar fredag 9. desember klokka 1130 og tema denne gang er «Hvor gode er gaupetallene?». Se lenke til sendinga i denne saken!

Ny vurdering av lakseluspåvirkning på vill laksefisk til Trafikklyssystemet
6. desember 2022

Produksjonsområdene 3 fra Karmøy til Sotra og 4 fra Nord Hordaland til Stadt er i kategorien med høyest sannsynlig dødelighet av villaks forårsaket av lakselus. Områdene 2, 5, 6, 7 og 8 ligger i den mellomste kategorien, mens de resterende seks områdene er vurdert til å ha lav sannsynlig dødelighet.

Naturtoppmøtet kan gi en kickstart på en menneskevennlig framtid
5. desember 2022

Verdens ministre har mulighet til å sette en mer naturvennlig kurs for de kommende ti årene når de møtes i Montreal denne uka. Det vil både vi mennesker og verdensøkonomien vinne på.

Samler tiår med villreinforskning i enkelt kartverktøy
2. desember 2022

Forskere har skapt et enestående verktøy for å kartlegge viktige villreinområder. Med det kan de beregne den samlede påvirkningen mennesker har på villrein og simulere effekter av mulige tiltak.

Når forskning blir matnyttig – ny kokebok med gåsa i hovedrollen
1. desember 2022

At forskning er matnyttig, det kan bevises med en helt ny kokebok. Den er laget i samspill mellom forskere, forfattere, fotografer, jegere og ikke minst kokker. Og det handler om gåsa og fuglen som gourmetmat.

Ny bok: Draggarnfiskinga på Tesse
25. november 2022

Draggarnfiskinga på Tesse i Jotunheimen begynte trolig på slutten av 1800-tallet. Denne boka bidrar til å ta vare på kunnskapen om denne spesielle redskapen.  

Naturen tåler mindre nitrogen enn vi trodde
18. november 2022

Grensene for hvor mye nitrogen naturen tåler er satt for høyt, viser en gjennomgang av nyere forskning.

Hvor mye plass har vi satt av til hytter i Norge?
17. november 2022

Vi har nesten en halv million hytter i Norge, og har satt av plass tilsvarende 200 000 fotballbaner til å bygge flere.

Klima og energi - naturen er en del av løsningen
10. november 2022

Bli med på frokostseminar med NINA og CICERO tirsdag 22. november på NINA-huset. 

Her kan du se opptaket av NINAs fagseminar
8. november 2022

NINA gjennomførte tirsdag et fagseminar med 21 spennende foredrag på Scandic Lerkendal i Trondheim. Tema er "Verdien av natur". Her kan du se hele arrangementet i opptak.

Smågnagerne kan overvåkes med kamerafeller
7. november 2022

Variasjon i antall smågnagere påvirker mange andre arter som lever i fjellet. Kamerafeller gir verdifull kunnskap om smågnagerne og gjør det lettere å forstå tilstanden til fjelløkosystemet.

Nikolai Friberg er ny viseadministrerende direktør i NINA
3. november 2022

Friberg vil med sine omfattende erfaring fra forskning og ledelse av store prosjekter tilføre NINA viktig vitenskapelig og strategisk kompetanse.

Å verdsette naturen riktig er viktig for å løse naturkrisen
3. november 2022

Her får du en rask innføring i ti hovedbudskap fra Naturpanelets rapport om naturverdier og verdsetting av natur.

Vannkraftutbygging har endret Eiralaksens gener
28. oktober 2022

Ved hjelp av genetiske analyser, lange tidsserier og statistiske modeller har NINA-forskere dokumentert menneskeskapt evolusjon i en naturlig laksebestand.

Fjellreven skifter pels etter klimaet
26. oktober 2022

Skifte fra vinter- til sommerpels hos fjellreven er mer styrt av temperaturen enn hvor mange timer med lys det er i døgnet. Det tyder på at den sterkt truede arten er i stand til å tilpasse seg klimaendringene.

NINA satser på DNA-basert overvåking av naturen
25. oktober 2022

DNA-analyser blir en stadig viktigere metode i forskning og naturovervåking. For å møte økt etterspørsel fra forvaltning og industri åpnet Norsk institutt for naturforskning (NINA) i dag NINAGEN som er et nasjonalt senter for biodiversitetsgenetikk i Trondheim.

Er det stormene som tar livet av sjøfuglene?
21. oktober 2022

Ved hjelp av et omfattende sett med sporingsdata for fem sjøfuglarter i Nord-Atlanteren, og en modell for energiforbruk, har forskere studert hvordan kraftige vinterstormer kan påvirke sjøfuglsamfunnet og i ytterste konsekvens føre til massedødsfall.

Velkommen til fagseminaret: Verdien av natur
19. oktober 2022

Bli med på NINAs tradisjonsrike fagseminar tirsdag 8. november 12.30 til 15.30 på Scandic Lerkendal i Trondheim. 

Hvordan unngår vi at måkene risikerer livet i nota?
17. oktober 2022

Jakten på silda kan føre til at overivrige måker fanges i nota og drukner. Hva kan gjøres for å hindre at det skjer? Forskerne ønsker nå å finne løsninger på problemet.

Jakten på svartmunnet kutling
7. oktober 2022

Forskerne er rimelig sikre på at den fremmede fiskearten vil komme til Norge, men nøyaktig når og hvor er vanskelig å forutsi. Ved hjelp av nye modeller kan forskerne snevre inn søket og kartfeste risikoområder som bør overvåkes. 

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: