Nyheter

 

Bygdefolk vil også ha rovdyr
22. desember 2010

Det er ikke noe unisont ønske blant bygdefolk om å redusere rovdyrbestandene.

Friluftsliv sommeren etter Full City-havariet
6. desember 2010

Sommeren etter at lasteskipet Full City gikk på grunn på Telemarkskysten mente de fleste at friluftslivet kunne utøves som tidligere. Likevel var det relativt mange som mente at de positive opplevelsene ved friluftslivet hadde blitt forringet som følge av oljeutslippet. Det viser en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).

 

Markerte Rovdata
1. desember 2010

Rovdata er en sentral aktør i arbeidet med å kartlegge og overvåke gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge. 30.november ble den nyetablerte enheten markert på Rockheim i Trondheim.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: