Nyheter

 

NINA-forsker i Naturpanelet
31. mai 2022

NINA-forsker Håkon Stokland blir hovedforfatter i Naturpanelets utredning om de gjennomgripende samfunnsendringene som er nødvendige for å løse naturkrisa.

Trafikklyssystemet får egen nettside
31. mai 2022

Nettsiden trafikklyssystemet.no er nå tilgjengelig med oppdatert informasjon om Trafikklyssystemet for oppdrettsnæringen.

Barn lekte mindre ute under koronapandemien
29. mai 2022

Perioden med nedstengning førte til drastiske endringer i barns lek, viser undersøkelse. 

Ny faktabok fra NINA: Stikkevepser i Norge
24. mai 2022

Visste du at vi har så mange som 42 ulike arter stikkevepser i Norge, men at bare 12 av disse tilhører de sosiale stikkevepsene? Nå kommer boka med en komplett oversikt over norske stikkevepser. Boka egner seg for alle, fra nybegynnere til erfarne fagfolk.

Lajla Tunaal White er ny assisterende forskningssjef i Oslo
23. mai 2022

Lajla Tunaal White er økolog med lang er faring fra miljø- og landbruksforvaltning i Norge og England. I mai forlot hun jobben i Klima- og miljødepartementet for å bli assisterende forskningssjef ved NINA Oslo.

Startskudd for forskningsprosjekt om grønn infrastruktur
20. mai 2022

Skal arter kunne forflytte seg mellom sine leveområder, er det nødvendig å ta vare på landskapsøkologiske sammenhenger som del av arealplanleggingen. Samarbeidsprosjektet GreenPlan skal utarbeide kartverktøy gjennom modellering sammen med sentrale brukere.

Slik kan toppskarvenes beitehabitat forutsies
18. mai 2022

En ny studie åpner muligheter for bedre forvaltning av havområder som har avgjørende betydning for en av våre mest karakteristiske sjøfugler.

Artsjakt i vann med lupe eller DNA-analyser – hva er best?
11. mai 2022

Har vi kommet så langt at vi kan erstatte lupe med DNA-analyser når vi skal kartlegge hvilke småkreps og bunndyr som finnes i en innsjø?

Fiskere, forskerne trenger dere!
2. mai 2022

Tonnevis med plast flyter rundt verdenshavene og truer sjøfugl, fisk og andre dyr. Nå ønsker forskerne hjelp fra fiskere til å kartlegge plast i havet og hvordan plastavfall påvirker sjøfuglene.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: