Nyheter

 

Kynna-immigranten far til nytt valpekull
23. november 2009

Rykende ferske DNA-analyser fastslår at Kynnaparet har ynglet også i 2009, og at begge lederdyrene lever sammen med sitt nye valpekull. For to uker siden kom nyheten om at en immigrert ulv av finsk-russisk herkomst var far til et valpekull i Kynna-reviret i Hedmark i 2008. Det har vært knyttet stor spenning til hvorvidt han fortsatt er i live, og til sannsynligheten for ny yngling.

NINA etterlyser krisemøter om lakselus
18. november 2009

- Vi forstår ikke hvorfor det ikke er krisemøter på alle nivåer i forvaltningen og oppdrettsnæringen om den alvorlige lakselussituasjonen, sier seniorforsker Torbjørn Forseth ved NINA.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: