Nyheter

 

Norske rovdyr
22. oktober 2012

Kjetil Bevanger med ny faktabok om norske rovdyr. 

Jakt på kortnebbgås i Norge har internasjonal betydning
18. oktober 2012 For første gang i europeisk forvaltning av trekkende vannfugl er det satt et bestandsmål. Jakt blir et sentralt virkemiddel.
Milde vintre ødelegger livsvilkår
5. oktober 2012 En ny studie  viser at lengre perioder med mildvær i vinterhalvåret har store negative effekter på både mus og rein i Arktis.
Temarapport om lakselus
4. oktober 2012 Vitenskapelig råd for lakseforvaltning publiserer egen temarapport om lakselus.
Fremdeles mye lakselus
1. oktober 2012 Også i sommer har det vært svært høyt infeksjonspress fra lakselus i ytre deler av Hardanger-, Sogne- og Trondheimsfjorden. Dette rammer særlig sjøørreten som oppholder seg i fjordene og langs kysten på denne tiden.
Godt eller dårlig treff?
1. oktober 2012 Skuddet faller, du ser at du treffer, men elgen løper videre. Hvor langt løper en elg som er dødelig truffet? Når må du innse at dyret er skadeskutt og iverksette tiltak?
Hjorten krymper og blir mindre produktiv
1. oktober 2012

Hjorten er i dag 10-15 % lettere enn den var i starten av 1990-tallet. Over 20 års overvåking av elg, villrein og hjort er oppsummert i en ny NINA-rapport.

 

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: