Nyheter

 

Hvor har laksen i havet sin opprinnelse?
29. september 2017

Nå kjenner vi slektskapet mellom laksebestandene i Øst-Atlanteren, takket være samarbeid mellom 33 forskere fra 13 land. Det gir nye muligheter for å forstå laksens liv i havet.

Bli med på målerjakt!
25. september 2017

Forskere vil ha din hjelp til å kartlegge utbredelsen av gul frostmåler i Nord-Norge. I høst kan du registrere bilder og observasjoner i appen Målerjakt.

Hjortebestanden i bedre hold
22. september 2017

Tiltak for å redusere antallet hjort har stoppet den negative trenden i slaktevekter. Det samme har imidlertid ikke skjedd for elg.

Mye lakselus i vest, lite i nord
21. september 2017

Årets overvåking av lakselus viser at det var mye lus på utvandrende laksesmolt på Vestlandet, mens det var lite lus på vill laksefisk fra Nordland og nordover.

Hvordan kan erfaringer fra Hjerkinn hjelpe kjempepandaen?
15. september 2017

Naturrestaurering av norske fjellvidder og leveområdene til pandaen har overraskende mye til felles. Nå har en kinesisk delegasjon vært på Hjerkinn for å lære.

Sterk sentral styring i vannplanarbeidet i regulerte elver ga dårlige planprosesser
12. september 2017

Myndighetene bad om råd lokalt og la opp til en nedenfra og opp-prosess. Det meste ble likevel styrt sentralt da de godkjente miljømålene for regulerte elver.

Sjekk hvordan rypehøsten blir på Hønsefuglportalen
7. september 2017

Det går mot et dårlig rypeår lengst nord i landet, mens det er betydelig bedre mange steder lenger sør. Det er det generelle bildet som tegner seg etter at årets hønsefugltakseringer er gjennomført.

Vidar Helgesen sjøsatte MS EDNA
4. september 2017

MS EDNA er liten radiostyrt båt, utviklet for å samle vannprøver og kartlegge artsmangfoldet i innsjøer. I dag døpte og sjøsatte klima-og miljøministeren MS EDNA i Gjellumvatnet i Asker. 

Slik fant han 10 nye arter på én sommer
1. september 2017

NINA-forsker Frode Ødegaard fant hele 10 nye insektarter denne sommeren. Det er ikke tilfeldig.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: