Nyheter

 

NINA-forsker valgt inn i Akademiet for yngre forskere
30. september 2015

Av 160 søkere til det nyopprettede Akademiet for yngre forskere ble bare 20 tatt opp. NINA -forsker Ingeborg Palm Helland er en av dem.
 

NINA-forskere på programmet til Naturdatas viltkonferanse
29. september 2015 5. og 6. november går Naturdatas viltkonferanse av stabelen på Værnes. Der vil NINA-forskere holde foredrag om både rype og elg.
Lus har trolig gitt økt dødelighet hos sjøørret og laks
23. september 2015

Fremdriftsrapporten fra den nasjonale lakselusovervåkingen viser at det er mye lus i noen av områdene langs norskekysten. Det har trolig gitt økt dødelighet både hos sjøørret og laks.

Har du sett fjellrev?
22. september 2015

Oppfordrer fjellfolk til å melde fra om observasjoner av denne sjeldne karen. 

Godt hekkeår for snøuglene i nord
18. september 2015

Mye smågnagere førte til at mange snøuglepar gikk til hekking i år. Noen steder gikk det imidlertid galt da smågnagerbestanden brøt sammen i løpet av sommeren.

Flueavl kaster lys over 100 år gammel biologigåte
16. september 2015

–   På bare 26 generasjoner klarte vi å lage mer ekstreme kombinasjoner av egenskaper hos bananfluene enn over 50 millioner år med evolusjon har klart.

Lakselus fører til færre sjøørret
7. september 2015

Lakselus kan påvirke både vekst, overlevelse og atferd hos sjøørreten, ifølge en omfattende internasjonal kunnskapsoppsummering.

To splitter nye sopparter oppdaget i Norge
4. september 2015

Den ene ser ut som gelebringebærgodteri og den andre er så liten at det går flere av den på millimeteren. Sjekk ut Norges nyeste sopparter!

Hønsefuglportalen gir deg oversikt over rypebestanden
2. september 2015

Tettheter og produksjon av lirype og skogsfugl beregnes hver høst basert på de årlige hønsefugltakseringene. I dag lanseres en ny versjonen av Hønsefuglportalen, her kan du se takseringsresultatene fra mange fjellstyrer, Statskog og Finnmarkseiendommen (FeFo).

Glem flåtten – her er den nye festbremsen!
1. september 2015 Da forsker Frode Ødegaard var i Soknedal i forrige uke ble han plutselig omsvermet av en parasittflue som i verste fall kan sprøyte øynene dine fulle av insektslarver.
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: