Nyheter

 

Lærte om prionsykdom og DNA-analyser
31. mai 2016

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen gjestet i dag Norsk institutt for naturforskning (NINA) under sitt besøk i Trondheim. Der ventet informasjon om NINAs oppfølging av tilfeller av prionsykdom hos hjortevilt i Norge, obduksjon av jerv og en innføring i NINAs satsing på DNA-analyser.

Storsatsing på vannkraftforskning
26. mai 2016

Norsk institutt for naturforskning (NINA), NTNU og SINTEF er sammen med partnere fra industri, forvaltning og forskning tildelt midler av Forskningsrådet til å danne et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) på vannkraft. Det nye forskningssenteret skal gi vannkraftsektoren kunnskap og innovative løsninger i verdensklasse, blant annet om hvordan vannkraftproduksjon kan spille på lag med naturen.

Sjøfugler fanges og drukner i fiskeredskaper
25. mai 2016

Bifangst av sjøfugl i norske fiskerier er utilsiktet og uønsket. Bestandene av mange sjøfuglarter er sterkt redusert, og for å kunne begrense en av de dødelighetsfaktorene vi kan gjøre noe med, er det viktig at vi lærer mer om hvordan og hvorfor slik bifangst skjer. Heldigvis er forebyggende tiltak mulig.
 

Mottok pris for DNA-analyser av skit og hår
24. mai 2016

Øystein Flagstad, seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA), ble i dag tildelt en pris for sitt årelange arbeid med å utvikle og bruke DNA-analyser som en alternativ metode til dyreforsøk. Innsamling og DNA-analyser av skit, hår og fjær gjør det mulig å hente inn informasjon om ville dyr uten å være i kontakt med dem.

Gjenutsetting av laks
20. mai 2016

Laksefiskesesongen nærmer seg, og mange elver har regler som innebærer at fiskerne må gjenutsette laks. I fjor ble hver 5. laks tatt på stang gjenutsatt. Hvilke valg fiskeren tar om redskap, hvordan det fiskes og hvordan fisken håndteres er avgjørende for om fisken overlever etter gjenutsetting.

Hvorfor er nesten alle norske fuglefjell i Nord-Norge?
13. mai 2016

Det er med sjøfuglene som med mennesker, har vi først begynt å like ei strand vender vi gjerne tilbake. Forskjellen er at vi drar sørover, fuglene foretrekker å dra nordover. Hvorfor?

Gåsejegerne blir stadig mer treffsikre
12. mai 2016

På 1990-tallet ble det skadeskutt en kortnebbgås for hver felte gås. Med kortere skuddavstand og endrede jaktvaner har skadeskytingsprosenten sunket betraktelig.

Salamanderen er en kortsiktig klimavinner
11. mai 2016

Varmere, våtere vær som følge av klimaendringene gir gunstigere levekår for salamanderen, men så lenge det blir færre områder hvor den kan leve og yngle, vil antallet salamandere i Norge likevel fortsette å gå ned.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: