Nyheter

 

Avtalte samarbeid om villaks og lakselus

Publisert: 19. august 2010
Tekst: Oddmund Rønning

 

Havforskningsinstituttet og NINA undertegnet i dag en treårig avtale om forskningssamarbeid. – Samarbeidet sikrer bredde og uavhengighet i kunnskapen for framtidas miljøløsninger, sier administrerende direktør i NINA, Norunn S. Myklebust.

Avtalte samarbeid om villaks og lakselus
Administrerende direktør Norunn S. Myklebust (NINA) og administrerende direktør Tore Nepstad (HI) signerer samarbeidsavtale. Foto © K. Hindar/NINA

Instituttene skal samarbeide bl.a. om overvåkning av lakselus på vill laks og sjøørret og evaluering av nasjonale laksefjorder. – NINA er verdensledende på villaksforskning og HI tilsvarende på andre felter i de marine økosystemene. Sammen blir vi enda bedre, sier Myklebust.

Avtalen tilrettelegger også for felles bruk av infrastruktur, dvs fartøy og forskningsstasjoner. – Vi er utrolig glade for at våre sjøfuglforskere får delta på økosystemtoktene med HIs forskningsfartøy, sier Myklebust.

Foruten sjøfugl, laks og infrastruktur har instituttene som mål å samarbeide om vitenskapelige publikasjoner samt søknader til Forskningsrådet og EU. Mye av samarbeidet berører sterke økonomiske og politiske interesser som for eksempel lakseoppdrett og petroleumsinteresser i nordområdene. - Med godt forskningssamarbeid tror jeg vi kan være brobyggere i konflikter som oppstår mellom interesser og sektorer, avslutter Myklebust, adm.dir. i Norsk institutt for naturforskning.

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: