Nyheter

 

Hvor mange fjellrevvalper blir det i sommer?
30. juni 2014

Det har vært et godt smågnagerår i store deler av landet, og forskerne forventer at det blir født mange fjellrevvalper.

Norge har fått sin maurart nr. 60
27. juni 2014 - Jeg kunne nesten ikke tro mine egne ører da jeg ble oppringt fra insektslaben. Da jeg 40 sekunder seinere kikket jeg ned i mikroskopet, skjønte jeg kjapt at dette var noe av det ypperste du kan håpe på når det kommer til våte drømmer i den norske maurverdenen!
Ny rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
19. juni 2014 Status for norske laksebestander i 2014
Mer lakselus i år
18. juni 2014

Vårens overvåking av lakselus viser at det i ytre deler av Sognefjorden og Romsdalsfjorden har vært mer lus på vill sjøørret enn på samme tid i fjor. Dette indikerer også risiko for at seint utvandrende laksesmolt har fått lus i disse områdene. Mye av laksesmolten på Vestlandet og i Midt-Norge har likevel kommet seg ut av fjordene før infeksjonspresset økte.  

30 millioner til å kartlegge sjøfuglenes leveområder
17. juni 2014

Lysloggere skal gi ny informasjon om sjøfuglartene vi har i norske farvann.

Kritisk for sjøørreten i Gaula
16. juni 2014 Den største ungfiskundersøkelsen i Gaulavassdraget noen sinne avdekker at situasjonen er kritisk for sjøørreten.
Beskyttende jeger
11. juni 2014 Elvesandjegeren lever av å jakte på andre insekter. Å ta vare på jegeren bidrar like fullt til overlevelsen til 90 andre rødlistete arter. 

Sjelden villrein skal friste turister
5. juni 2014 Den siste rest av den vest-europeiske villreinstammen vandrer rundt i den norske fjellheimen. Kan vi lære folk mer om denne unike arten og samtidig lage verdiskaping? Det har ei arbeidsgruppe nå fått i oppdrag å finne ut av.
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: