Nyheter

 

Lite radioaktivt cesium å spore i hjortevilt
20. juli 2010

Alle de målte verdiene av radioaktivt cesium i kjøttprøver fra hjortevilt i 2009 ligger godt under Strålevernets grenseverdier for vilt, viser NINA rapport 549.

Frivillig vern –positivt bidrag til norsk skogvern
Kalkområdet i Grenland - en skattekiste av de sjeldne
13. juli 2010

Kartlegging av jordboende sopp i kalkområdet i Bamble-Porsgrunn har gitt mange overraskende funn for området, inkludert en ny art for vitenskapen og fem arter som aldri før er funnet  i Norge.

Gjennombrudd for avlsprogrammet – fjellrev yngling i det fri
8. juli 2010

Det er hittil dokumentert 4 ynglinger av fjellrev som er satt ut fra avlsprogrammet på Dovrefjell. Minimum 24 valper er observert ved disse fire hiene. I tillegg antas det at en utvandrer, satt ut på Dovrefjell i fjor høst, er far til et kull på minimum 5 valper, i Helags i Sverige. Det er også full klaff i avlsstasjonen med 8 av 8 mulige kull og ca 55 valper som vokser seg klar for utsetting i norske fjell i løpet av høsten.

Det biologiske mennesket – individer og samfunn i lys av evolusjon
7. juli 2010

Endelig foreligger boka som bør leses av alle som fulgte ivrig med i vårens store debatt om ”det store gapet” mellom naturvitenskapen og samfunnsvitenskapen. Dette er det definitive framlegget om biologiens rolle i mennesker og samfunn.

Utilstrekkelig dekning av biologisk mangfold i norske verneområder
7. juli 2010

De viktigste områdene for biologisk mangfold er vernet i alt for liten grad. Spesielt gjelder dette produktivt areal i lavlandet og langs kysten av Sør-Norge Verneområdene i Norge utgjør over 2600 områder og dekker mer enn 60 000 km2. Disse verneområdene er imidlertid svært skjevt fordelt, med størstedelen av arealet til fjells og mot nord.

Nok et godt år for NINA
2. juli 2010

NINAs årsmelding for 2009 beretter om et godt fjorår, samtidig med at NINA fortsetter å rette blikket fremover.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: