Nyheter

 

Bra for laksen i Numedalslågen
29. mars 2012

Nytt reglement for vannføring er gunstig for laksen i Numedalslågen. Det viser en ny rapport fra NINA.

 

Samfunnsøkonomiske konsekvenser av lakserømming
27. mars 2012 En ny artikkel viser at lakserømming reduserer verdien av villaksbestandene.
Havbruksnæringa kan lære av kraftbransjen
26. mars 2012

- Havbruksnæringa vil ha nytte av å studere måten kunnskapsleverandører og kraftbransjen har samarbeidet på, sier adm. dir. Norunn S. Myklebust i et innlegg i Adressa. 

 

Polarmåke under miljøgiftpress
22. mars 2012 Forskere har for første gang vist at miljøgifter bidrar til å redusere bestanden av en arktisk fugleart ved å gi dårligere helsetilstand og problemer med reproduksjon og overlevelse.
Hvor sårbar er Svalbard for ferdsel?
6. mars 2012 Turistbåtene ankrer opp og folk strømmer i land ved et kulturminne på Svalbard. Noen planter blir tråkket ned og et par rein må vike plass, men vet vi egentlig hvor mye ferdsel disse områdene tåler?
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: