Nyheter

 

Amfibiene lider i tørken
27. juli 2018

Årets tørke fører til problemer for frosker, padder og salamandere. Forskerne ber alle være oppmerksomme på funn av døde amfibier. 

Kartlegger myteområder med lysloggere og stabile isotoper
24. juli 2018

Ved å kombinere lysloggere og stabile isotoper i fjær har forskere avslørt hva og hvor sjøfuglene lomvi, alke og lunde spiser under fjærfellingen.

Etterlyser mygg-fangst
18. juli 2018

Har du fanget mygg i sommer? Da har du kanskje en ukjent art i myggfella!

CWD-funn i 2016 utløste omfattende kartleggingsarbeid
17. juli 2018

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet overvåker på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet forekomsten av skrantesjuke (CWD – chronic wasting disease) i Norge. Nå oppsummeres arbeidet fra 2016 og 2017 i en rapport.

Kartlegger blodsugende insekter
17. juli 2018

Det er 70 år siden den siste store gjennomgangen av stikkmygg i Norge, nå tror forskerne de kan finne mange nye arter.

Varmen fører til «mismatch» i naturen
13. juli 2018

Varmerekordene har kommet i tur og orden helt siden i vår, bare overgått av antall badebilder og solgte is. Ingen tvil om at det er deilig for folk i store deler av landet, men varmen kan få store konsekvenser for naturen.

Råd for mating av måker
11. juli 2018

Matmangel er en av årsakene til at flere måkearter har gått sterkt tilbake de siste tiårene, men bymåker trenger ikke å mates for å klare seg. De er altetende, og livnærer seg på alt fra fisk til insekter, meitemark og søppel.

Maur og villbier får egne plakater
9. juli 2018

Nå kommer to nye arter i plakat-form! Den populære humleplakaten får dermed selskap av villbier og maur.

Miljøfordeler ved å la deler av gamle offshoreinstallasjoner bli i havet
5. juli 2018

Mer enn 7500 gamle offshore olje- og gassplattformer skal fjernes fra 53 land de neste tiårene, det kan få konsekvenser for artsmangfoldet på sjøbunnen viser en ny undersøkelse.

Ny kunnskap om hvordan folk bruker norske nasjonalparker
4. juli 2018

Det er stor variasjon i hvordan folk bruker nasjonalparkene, men de fleste er enige om at helikoptertransport og idrettsarrangement ikke bør bli lov.

Skarvekonflikter på agendaen
3. juli 2018

Mellomskarven begynner å bli tallrik enkelte steder i innlandet, og den skaper mange konflikter. I oktober arrangeres konferansen «Skarv i innlandet» på Hunderfossen.

Standardisering og tilrettelegging av sjøfugldata til bruk i konsekvens- og miljørisikoberegninger
2. juli 2018

Ny NINA-rapport gir anbefalinger for hvordan sjøfugldata best skal brukes i konsekvens- og miljørisikoberegninger.

I sommer blir det marihøne-innvasjon
2. juli 2018

Små svartlilla krokodille-lignende larver kravler rundt i busker over hele landet. Det er godt nytt for alle som elsker marihøner!

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: