Nyheter

 

Stoltenberg åpner Framsenteret
29. september 2010

Onsdag 29. september åpnes Fram – nordområdesenter for klima- og miljøforskning av Statsminister Jens Stoltenberg. NINA er en av de sentrale deltakerne i Framsenteret og vi ser fram til å videreutvikle samarbeidet med de øvrige institusjonene i senteret.

Naturindeks for Norge er lansert
24. september 2010

I tidsrommet 1990- 2010 er utviklingen for biologisk mangfold god i havet og  ferskvann, mens den er klart negativ i åpent lavland.

Norske vassdrag blir varmere
20. september 2010

Overvåkingen av miljøfaktorer og plante- og dyreliv i Atna- og Vikedalsvassdragene, som nå er rapportert, viser at mange norske vassdrag blir varmere. De to vassdragene, som hydrologisk sett er svært ulike, overvåkes i et DN-støttet program som kalles Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann, i et samarbeid mellom NINA, NIVA og Uni Miljø.

Meninger om rovviltforvaltning
16. september 2010

Det finnes mange og sterke meninger om rovdyr i Bygde-Norge, men folk er lite interessert i hvordan rovviltforvaltningen er organisert. Det viser en intervjuundersøkelse i tre kommuner på Østlandet.

Færre jerv i Sør-Norge
15. september 2010

DNA-analyser av jervekskrementer samlet inn i 2009 antyder en bestandsreduksjon på ca. 10 % i Norge fra 2008 til 2009. Nedgangen skyldes først og fremst en markant reduksjon på ca. 30 % i Sør-Norge vest for Østerdalen, der uttaket av jerv har vært meget høyt de siste årene.

HUNT – jakten på bærekraftig jaktutfoldelse
13. september 2010

Det EU-finansierte prosjektet HUNTing for sustainability er nå inne i en hektisk periode, med full aktivitet i en rekke delprosjekter. 

Storsalamanderens hemmeligheter avsløres
8. september 2010

Ved Lahelldammen i Lier følger NINAs forskere nå storsalamanderens bevegelser på veg til dvale for vinteren. Blant annet følges sju individer med radiosender. – Denne overvåkningen gir banebrytende resultater som kommer både storsalamanderen og andre arealinteresser ved dammene til gode, sier forskningssjef Børre Dervo.

Ny skadelig kjempetege invaderer Norge
7. september 2010

Ny invaderende insektart, kjempetega Leptoglossus occidentalis påvist på Sørvestlandet

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: