Nyheter

 

Oppsiktsvekkende soppfunn i edelløvskogen
5. juli 2013 På kort tid har forskerne funnet 30 nye sopparter i edelløvskogen i Sør-Norge. Flere av disse er også nye for vitenskapen. 
Store laksefjorder virker
1. juli 2013

I de største nasjonale laksefjordene er det mindre lus på sjøørreten enn i de mindre laksefjordene. Årsaken er blant annet avstanden til nærmeste oppdrettsanlegg.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: