Nyheter

 

Mye lakselus på Vestlandet i år også
21. desember 2022

Resultatene fra årets overvåking av lus på villaks viser at det var lite lus i Boknafjorden, mye i Hardangerfjorden og Sognefjorden, og lite i Romsdals-, Trondheims- og Altafjorden.

Ny forskning kan hjelpe ålen forbi kraftverkene
21. desember 2022

Er det mulig for ålen å smyge seg forbi kraftverket i elva uten å bli hakket i biter? Forskere i HydroCen bidrar med nye svar 
 

Restaurering av sanddyner får et løft
20. desember 2022

Sanddyner er viktige leveområder for flere truede arter og betyr mye for samfunnet. I en ny rapport foreslår forskere tiltak for å ta vare på denne sårbare naturtypen.

Bli med på jervewebinar i dag!
20. desember 2022

Vi sender en halvtime med webinar klokka 12 i dag om jerven, som er det minste av våre store rovdyr. Du finner lenke til sendingen i denne saken!

Fjellreven tar rekorder over grenser
19. desember 2022

Det er ikke grenser for rekorder fjellreven setter i år. Totalt er det registrert 164 kull i Norge, Sverige og Finland, og hele 124 av dem ble født i områder nær grensa mellom Norge og Sverige.

Går vi i baret med utenlandske juletrær?
16. desember 2022

Så mange som 350 000 juletrær importeres til Norge hvert år, og det finnes mange stjerneeksempler på småkryp som har spredt seg rundt i verden med juletrehandel.

Nytt verktøy i kampen mot utryddelse av arter
15. desember 2022

Med et nytt verktøy har vi undersøkt hva som monner mest for å redusere risiko for at truede plantearter skal dø ut.

Utsettingen av fjellrev er en suksess
13. desember 2022

Fjellrev født i fangenskap klarer seg like godt ute i naturen som fjellrev født i det fri, viser en fersk artikkel fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Søker etter fugler på himmelen
12. desember 2022

Radarteknologi for fugleovervåkning er et viktig verktøy for å kunne vurdere potensielle konsekvenser av havvindparker for sjøfugler og trekkfugler.

Kan variasjon i myting hos grågjess påvirke jakttidspunktet?
12. desember 2022

Utviklingen av vingefjær varierer stort hos grågjess i Vesterålen. Derfor er det vanskelig å fastslå om det skal være endringer i dato for tidlig jakt på dyrkamark.

Dialog om ulike driftsformer i skogbruket
9. desember 2022


Trenger vi alternativer til dagens skogbrukspraksiser? Hvilke muligheter og barrierer står i veien for andre måter å drive skogbruk på? Dette er blant spørsmålene som ble diskutert da NINA arrangerte dialogforum om driftsformer i skogbruket.

Lav har høy verdi for klimaet
9. desember 2022

Reinlav er mer enn fôr for rein. Denne soppen, som utgjør en stor del av vegetasjonen i nordområdene, har en kjølende effekt og bidrar til å regulere klimaet.

Det glemte klimatiltaket
8. desember 2022

Verdens beste metode for å fange karbon - finnes allerede! Naturen gjør denne jobben for oss. Gratis.

Nytt verktøy gir oss nyttig innsikt i folks holdninger til natur
7. desember 2022

Hvilke holdninger har folk til natur og miljø, og hvordan endrer de seg? Et nytt verktøy gjør oss i stand til å svare mye mer presist på dette enn tidligere.

Bli med på gaupewebinar på fredag!
6. desember 2022

NINA strømmer et nytt rovdyrwebinar fredag 9. desember klokka 1130 og tema denne gang er «Hvor gode er gaupetallene?». Se lenke til sendinga i denne saken!

Ny vurdering av lakseluspåvirkning på vill laksefisk til Trafikklyssystemet
6. desember 2022

Produksjonsområdene 3 fra Karmøy til Sotra og 4 fra Nord Hordaland til Stadt er i kategorien med høyest sannsynlig dødelighet av villaks forårsaket av lakselus. Områdene 2, 5, 6, 7 og 8 ligger i den mellomste kategorien, mens de resterende seks områdene er vurdert til å ha lav sannsynlig dødelighet.

Naturtoppmøtet kan gi en kickstart på en menneskevennlig framtid
5. desember 2022

Verdens ministre har mulighet til å sette en mer naturvennlig kurs for de kommende ti årene når de møtes i Montreal denne uka. Det vil både vi mennesker og verdensøkonomien vinne på.

Samler tiår med villreinforskning i enkelt kartverktøy
2. desember 2022

Forskere har skapt et enestående verktøy for å kartlegge viktige villreinområder. Med det kan de beregne den samlede påvirkningen mennesker har på villrein og simulere effekter av mulige tiltak.

Når forskning blir matnyttig – ny kokebok med gåsa i hovedrollen
1. desember 2022

At forskning er matnyttig, det kan bevises med en helt ny kokebok. Den er laget i samspill mellom forskere, forfattere, fotografer, jegere og ikke minst kokker. Og det handler om gåsa og fuglen som gourmetmat.

Ny bok: Draggarnfiskinga på Tesse
25. november 2022

Draggarnfiskinga på Tesse i Jotunheimen begynte trolig på slutten av 1800-tallet. Denne boka bidrar til å ta vare på kunnskapen om denne spesielle redskapen.  

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: