Nyheter

 

Redder hubro fra grilling
25. november 2011 Forskere fra NINA og SINTEF er i ferd med å løse en miljømessig uheldig sak for nettselskapene. Samtidig kan de fjerne en av årsakene til strømutfall.
NINA får gode skussmål
18. november 2011 Forskningsrådet gjennomførte i 2011 en evaluering av norsk biofagforskning med fokus på vitenskapelig kvalitet og relevans. NINA kommer svært godt ut av evalueringen.
Årets hekkesesong preget av hekkesvikt og bestandsreduksjoner for mange sjøfugl
15. november 2011 Ferske tall fra sjøfuglovervåkingen viser at også hekkesesongen 2011 var preget av hekkesvikt og bestandsreduksjoner for mange sjøfuglarter.
Resultatene styrker mønsteret fra de fire foregående årene og gir en rekke indikasjoner på at tilstanden i havet for tiden ikke er til sjøfuglenes beste. Tverrfaglig forskning er nødvendig for å avdekke de bakenforliggende årsakene til de store endringene vi ser i de norske sjøfuglsamfunnene.
Konsekvensvurdering for sjøfugl i Sør-Norge
3. november 2011 NINA har nylig gjennomført en tverrsektoriell konsekvensvurdering for de viktigste sjøfuglbestandene i norsk del av Nordsjøen og Skagerrak. Undersøkelsen er publisert i NINA Rapport 733 og inngår som grunnlagsrapport til det pågående arbeidet med en helhetlig forvaltningsplan for dette området.
Jostein Skurdal ny forskningssjef i NINA Lillehammer
2. november 2011 Jostein Skurdal kommer fra stillingen som Avdelingsdirektør for forskning og bibliotek ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har doktorgrad innen økologi fra Universitetet i Oslo. Tirsdag 1.november startet han som ny forskningssjef i NINA Lillehammer.
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: