Nyheter

 

Hvor mange rein spiser en bjørn?
23. mars 2024

Forskerne jakter på svaret, så staten kan gi reineierne en mest mulig korrekt erstatning for tapte dyr.

Ta hensyn til villreinen i påskefjellet
21. mars 2024

Påska nærmer seg, og for mange betyr det friluftsliv på fjellet. Husk å ta hensyn til villreinen, hvis du ferdes i deres rike.

Hva forteller kosten om villsvinet?
20. mars 2024

Villsvin liker å rote i jorda etter trøfler. Har arten et kosthold som gjør at den slår rot i Norge?

Tause fuglefjell - en fotografisk tidsreise
18. mars 2024

Er vi blitt endringsblinde? Forskerne har sammenlignet gamle og nye bilder av fuglefjell langs kysten, og på disse før/etter-bildene ser vi tydelig de dramatiske endringene.

Lasse Frost Eriksen disputerer med oppgave om lirype
15. mars 2024

Hvordan påvirker klimavariasjon lirypa? Det har Lasse Frost Eriksen studert i doktorgradsarbeidet sitt. Den 19.mars forsvarer han oppgaven sin ved NTNU.

Fuglene vet hvordan det står til i naturen
13. mars 2024

Blir det færre eller flere av de ulike fugleartene, eller er bestandene relativt stabile over tid? Vi trenger din hjelp til å telle dem. 

Naboer om sommeren velger ulikt om vinteren
8. mars 2024

Forskere undersøkte forskjeller i diett og områdebruk til lunder og krykkjer fra Røst utenfor hekkesesongen. Ved hjelp av sporingsdata og analyse av fjærprøver fra fuglene har de gjort funn som avslører at selv fugler av samme art fra samme koloni kan velge ulike strategier når de forlater hekkeplassen.

Restoring mining landscapes in the High Arctic
7. mars 2024

NINA researchers play a central role in restoring old mining landscapes in Svalbard, Norway. As of 2024, the restoration is complete.

Inviterer til nettverk om vindkraftutvikling
7. mars 2024

Hvor skal fremtidens vindkraftverk stå? NINA utvikler et nytt planleggingsverktøy for vindkraft som tar hensyn til artsmangfold og økosystemtjenester. Interessenter inviteres nå til å delta.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: