Nyheter

 

Nordområdenes natur sårbar for olje
26. januar 2010

Det er mindre motstandskraft mot forstyrrelser i artsfattige systemer som i Lofoten og Barentshavet. Norsk institutt for naturforskning (NINA) synliggjør i en ny rapport ulike faktorer som påvirker sårbarheten for marine økosystemer i nord med hensyn til oljeforurensning.

Oppsummerer status ved inngangen til naturmangfoldåret 2010
18. januar 2010

Høyt aktivitetsnivå har preget ARKO-prosjektet i 2009; fjorårets framdriftsrapport viser at ARKO ikke har ligget på latsiden.

Trønderulven var immigrant fra øst
8. januar 2010

Ulven som ble felt i Snåsa kommune rett før jul var en immigrant fra den finskrussiske ulvebestanden. Dette viser DNA-analyser utført ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Den innvandrende ulven kunne ha blitt et viktig bidrag for å motvirke ytterligere innavl i den skandinaviske ulvebestanden, sier forsker Øystein Flagstad ved NINA.

SCANDLYNX lanserer nye nettsider
6. januar 2010

SCANDLYNX går inn i det nye tiåret med flunkende nye nettsider, nettadressen vil være den samme gamle; http://scandlynx.nina.no.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: