Nyheter

 

Forsknings-Norge er i endring
31. oktober 2018


Onsdag 31. oktober har det blitt avholdt allmøter hos Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og NILU – Norsk institutt for luftforskning.

Syntesesenter for klima-, natur- og miljøforskning må på plass!
22. oktober 2018

Se oppropet fra direktørene i NINA, NIVA, NILU, NIKU og CICERO

Hjort med fullt utviklet foster i magen på høsten
16. oktober 2018

Daniel Madsen ble overrasket da både hans jaktlag og nabojaktlaget felte ei hjortekolle med fullt utviklet foster i magen under årets jakt. 

Klima for mer forskning på rein
15. oktober 2018

Klimaendringer kan være en faktor som slår negativt ut for slaktevekta på rein. Det går fram av en ny NINA-rapport om produksjon og tap i reindriften i Nordland.

Radiosendere ga bivirkninger på bjørner
15. oktober 2018

Én type radiosender som ble operert inn i brunbjørn har gitt dyrene alvorlige bivirkninger. Det viser en ny studie fra Det skandinaviske bjørneprosjektet.

Ekstremvær påvirker krykkjene
10. oktober 2018

Mer ekstremvær og endret tilgang på mat kan true den rødlistede sjøfuglen krykkje. Det viser ny forskning på krykkjeunger på SEAPOP-lokaliteten Anda i Nordland.

Vil avsløre havsvalens trekkruter
9. oktober 2018

Hvor trekker havsvalene som hekker ved norskekysten? For første gang skal havsvaler utstyres med dataloggere. To ganger i døgnet registreres posisjonen når Europas minste sjøfugl flyr til vinterens oppholdssted.

Kartlegging og testing av metodikk for telling av lakselus og beregning av luseforekomst
8. oktober 2018

Usikkerheten rundt lusetellinger kan reduseres ved å gjennomføre flere tellinger på rad, oppsummerer ny rapport. I tillegg foreslås det å beregne luseutslipp fra anlegget basert på biomasse av fisk og vanntemperatur. 

Dette spiser storskarven i Gudbrandsdalslågen
8. oktober 2018

Gulpeboller avslører at sik står øverst på menyen til storskarven i Gudbrandsdalslågen. Totalt spiser den om lag 5 485 kg fisk.

Ny side for NINAs bøker og plakater
5. oktober 2018

Vil du lære mer om humler, maur eller villrein? Eller kanskje du ønsker deg en av de populære artsplakatene? Da kan du bestille dem her!

Nytt kartverktøy viser egnede jervesoner
3. oktober 2018

Det er ønskelig at forvaltningen av jerv i Sør-Norge samordnes mellom rovviltregionene i større grad enn i dag. I den sammenheng har Norsk institutt for naturforskning (NINA) utviklet et nytt kartverktøy som foreslår områder som vil kunne egne seg for en felles sørnorsk jervesone.

Ny doktorgrad om laksens liv i havet
2. oktober 2018

John Fredrik Strøm har vadet mye rundt i kulper og stryk for å ta doktorgrad på den berømte Altalaksen og dens fettere og kusiner i Canada.

Laget nye gyteområder for laks i Orkla
1. oktober 2018

Forskere fra NINA og UNI Research Miljø bidro til at TrønderEnergi Kraft fikk gjennomført viktig miljøtiltak i Orkla ved Berkåk i Trøndelag.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: