Nyheter

 

Tiltak mot lakserømning haster mest i Hordaland
18. januar 2012 Et stort antall laksebestander er vurdert med hensyn til påvirkning fra rømt oppdrettslaks. – Vi har foreslått en kategorisering som viser hvor det haster mest å iverksette tiltak mot rømming, sier forskningssjef Kjetil Hindar.
Merkingen av rein og rovdyr har startet
18. januar 2012 Første runde med merking av gaupe, jerv og tamrein i Nord-Trøndelag er unnagjort. Så langt har tre jerver og cirka 400 tamrein blitt påført GPS-sender.
Naturbasert reiseliv – Hvem kjøper hva og hvorfor
13. januar 2012 I en fersk doktorgradsavhandling kartlegger Torvald Tangeland potensialet i det norske ferie- og fritidsmarkedet for ulike naturbaserte reiselivsprodukter, og identifiserer kriterier for kommersiell segmentering av disse markedene. Arbeidet gir et godt innblikk i det norske markedet for produkter knyttet til naturbasert turisme.
Skogvern med klimagevinst
9. januar 2012 Skogen i Norge er viktig både for skognæringen og for bevaring av det biologiske mangfoldet, og har samtidig stor betydning som karbonlager. – Mye av skogarealet med særlig verdi for biologisk mangfold, har svakt økonomisk potensial og er trolig lite konfliktfylt å verne, sier forskningssjef Erik Framstad i NINA.
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: