Nyheter

 

Økt høsting av biomasse – bidrag til løsning på klimaproblemene eller blir det flere miljøproblemer?
13. desember 2009

Økt utnytting av biomasse til energi er en viktig strategi for å redusere utslipp av CO2, men kan samtidig virke negativt på biologisk mangfold, landskapet og kulturminner viser ny nordisk utredning ledet av NINA.

Bjørnens arealbruk i Nord-Trøndelag
7. desember 2009

Resultatene fra forskningsprosjektet ”Bjørn i Nord-Trøndelag” foreligger nå sammenfattet i NINA-rapport 472. Rapporten gir en kunnskapsoppsummering om bjørnens biologi og arealbruk i Nord-Trøndelag.

Fugleforskningen i Smøla vindpark gir resultater
4. desember 2009

Mange forskere, fugler og vindturbiner på Smøla begynner å gi resultater. – I sommer konstaterte vi aktivitet i 61 havørnterritorier på hovedøya og tilgrensende småøyer, sier doktorgradsstipendiat Espen Lie Dahl.

Oppdrettsvekst ikke forenlig med nasjonale mål
1. desember 2009

Forskriften om kapasitetsøkning i havbruksnæringen bør ikke iverksettes. – Ytterligere kapasitetsøkning er uforenlig med myndighetenes egne mål om bevaring av våre laksebestander, sier seniorforsker Torbjørn Forseth i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: