Nyheter

 

Reddet sjelden ugle fra knottangrep
27. februar 2020

Øynene til snøugla var gjenklistret av størknet blod da forskerne fant henne. Etter en dramatisk flukt der den medtatte ugla havnet i vannet, greide forskerne å fange den inn og ta henne med i helikopter til Alta.

Akutte hendelser en alvorlig trussel mot allerede pressede bestander av sjøfugl
14. februar 2020

Sjøfugl som i utgangspunktet er presset på grunn av klimaendringer blir mer sårbare dersom de utsettes for ytterligere menneskeskapte hendelser som fører til akutte reduksjoner av bestandene.

Per Gerhard Ihlen blir ny forskningssjef for NINA Bergen
5. februar 2020

Ihlen tar over ansvaret for NINAs avdeling i Bergen 1. mars.

Studerer restaurering av tropisk skog
3. februar 2020

Hvordan kan vi sikre at skogen gjenopprettes på lang sikt, og hvor mange år tar det å få tilbake naturmangfoldet? NINA-forsker Björn Nordén dro til Nord-Thailand for å lære mer.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: