Nyheter

 

Mer laks og kraft i Kvina?
26. juni 2012

Kan produksjonen av laksesmolt i Kvina økes samtidig som det blir hentet ut mer kraft fra elva? Det har forskerne sett nærmere på.

En unik stifinner
25. juni 2012

CEDREN har utviklet et unikt, GIS-basert verktøy for å finne den optimale traseen for framtidige kraftlinjer.

Gir deg Norges første humlehefte
25. juni 2012 Norsk institutt for naturforskning (NINA) har laget et hefte som skal gjøre det lettere å kjenne igjen humlearter i norsk natur.
Mye lakselus
21. juni 2012

De første resultatene fra årets overvåking av lakselus langs norskekysten indikerer at det er mye lus i fjordene langs deler av Vest- og Midt-Norge.

Toppskarven på Sklinna sliter
20. juni 2012

Ferske resultater fra årets sjøfuglovervåking viser at hekkebestanden av toppskarv på Sklinna nå teller rundt 1500 par. Det innebærer en tilbakegang på 30 % fra i fjor.

Hvordan påvirker fang-og-slipp laks?
19. juni 2012

Forsker på fang-og-slipp: Fanger du en merket laks i Otra, Orkla, Gaula, Verdalselva eller Lakselva kan du heve 500-1000 kroner.

Hvordan står det til med villaksen?
14. juni 2012

Årsrapporten for 2012 fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er klar.

 

Nytt press på kraft og miljø
12. juni 2012 Verden trenger mer fornybar energi som erstatning for fossile kilder. Det vi har igjen av urørt natur blir satt under press. CEDRENs nye prosjekt skal skaffe nytt datagrunnlag og avklare begreper for industri og forvaltning.
Storaure i Femund og Isteren
7. juni 2012

Overvåking av storaure i Femund og Isteren de siste 30 år presenteres i en ny NINA-rapport.

 

Aktive dunvær og varmere klima gunstig for ærfugl
6. juni 2012 En gruppe forskere har sammenlignet to ærfuglbestander på Svalbard for å se på effekten av predatorkontroll og klima på bestandsutvikling. I en ny NINA-rapport viser de at ærfuglen på Svalbard drar fordel av aktive dunvær og et varmere klima.
No er det atter fjellrev på Hardangervidda
4. juni 2012

Ein ung fjellrev har vandra frå Jämtland i Sverige til Hardangervidda i Sør-Noreg. Der har han slått seg saman med ei tispe som vart satt ut på Finse i regi av Avlsprogrammet for fjellrev. Det er no stor spaning knytt til om dei får kvalpar.

ALTER-Net: Europe’s biodiversity research network
2. juni 2012 Finske SYKE (The Finnish Environment Institute) overtar driftsansvaret av ALTER-Net etter NINA. Jiska van Dijk avslutter samtidig sin periode som koordinator og overlater stafettpinnen til Sanna-Riikka Saarela. Van Dijk fortsetter som strategisk rådgiver innen ALTER-Net. 
Laks og lidenskap
1. juni 2012 NRK og ut.no sender direkte fra bredden av Gaula fredag 1. juni kl 20:00-23:00
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: