Nyheter

 

Rekordår for fjellreven
29. desember 2011 Med 40 ynglinger, over 300 valper og reetablering i nye fjellområder har 2011 vært et rekordår for den truede fjellreven. Antallet voksne individer i Norge har nå trolig passert 100 individer.
Hvor mye mat trenger sjøfuglene?
22. desember 2011

En internasjonal forskergruppe har funnet en global fellesnevner for sammenhengen mellom sjøfuglers hekkesuksess og mattilgang. I dag publiseres resultatene i prestisjefylte Science.

God Jul
22. desember 2011 NINA ønsker alle ei riktig god jul og et godt nytt år.
Mye lakselus i 2011
15. desember 2011 I enkelte områder med mye oppdrett har infeksjonstrykket fra lakselus på vill laksefisk forverret seg i år sammenlignet med i fjor.
Gaupeforskning gir viktige svar på vanskelige spørsmål
9. desember 2011

Langvarig gaupeforskning har gitt oss viktig kunnskap som kan redusere konflikten mellom utmarksbasert husdyrproduksjon og rovvilt. NINA-forsker John Odden forsvarte i dag sin doktoravhandling “The ecology of a conflict: Eurasian lynx depredation on domestic sheep”, ved Norges tekninsk naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Kraftsamling for villrein i Setesdalsheiene
8. desember 2011 I en ny NINA-rapport er det utpekt seks geografiske fokusområder for den framtidige arealforvaltningen i villreinområdene i Setesdal.
Prognosemodell for gaupebestanden i Norge
8. desember 2011 NINA-forskere har i samarbeid med kollegaer i Sverige utviklet en modell for å beregne gaupebestandens utvikling fram i tid. Modellen blir beskrevet i en fersk NINA-rapport.
Setter søkelyset på bifangst av sjøfugl
5. desember 2011 En tverrfaglig forskergruppe fra NINA har sett nærmere på bifangst i fem ulike norske kystfiskerier. Resultatene presenteres i en fersk rapport.
Stort forskningssamarbeid om laks
5. desember 2011 Et nytt stort prosjekt finansiert av Forskningsrådet skal forsterke kunnskapen om hvordan rømt oppdrettslaks påvirker villaksen.
Framtidas havnivå
2. desember 2011 - Springfloa under ekstremværet "Berit" er et forvarsel om hva som kan være normalt havnivå om 50-100 år.
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: