Nyheter

 

Svært lønnsomt for lokaløkonomien å bekjempe gyro

Publisert: 1. mars 2019
Tekst: Anne Olga Syverhuset

Å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris og reetablere fiske er svært lønnsom ressursbruk sett i et lokaløkonomisk perspektiv, viser undersøkelse. I Lærdalselva var gevinsten for lokalt næringsliv minst 2,6 ganger behandlingskostnaden.

Svært lønnsomt for lokaløkonomien å bekjempe gyro
Vefsna er en av de tre elvene hvor forskerne har beregnet den lokaløkonomiske betydningen av laksefiske, og hvordan forekomst av, og bekjempelse av gyro påvirker lokal verdiskapning.. Foto: Øystein Aas / NINA.

Laksefiske gir arbeidsplasser, inntekter og stor verdiskapning i Norge. I 2009 ble det anslått at laksefiskerne la igjen 1,1 milliarder kroner i lokalsamfunn langs laksevassdrag. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har estimert den lokaløkonomiske betydningen av laksefiske i tre norske elver som er, eller har vært, infisert med lakseparasitten Gyrodactylus salaris (gyro), og hvordan forekomst av, og bekjempelse av gyro påvirker lokal verdiskapning.

– Selv om det er kostbart å bekjempe gyro og reetablere fiske, er det svært lønnsom ressursbruk sett i et lokaløkonomisk verdi- og jobbskapingsperspektiv, oppsummerer NINA-forsker Oddgeir Andersen.

Han legger til at lønnsomheten sannsynligvis vil øke betydelig dersom villaksbestandenes verdi ut over det fiskerne legger igjen (såkalt konsumentoverskudd) og verdiene for de som ikke fisker tas i betraktning.

Lærdalselva, Vefsna og Driva

Gyro kalles med rette ofte laksedreperen. Siden parasitten første gang ble oppdaget i Norge i 1975, spredte den seg til over 50 elver, inkludert flere av Norges mest produktive, besøkte og godt tilrettelagte elver for fisketurisme. Dette gjelder også Driva, Vefsna og Lærdalselva, som er de tre elvene forskerne har sett nærmere på. Lærdalselva er i likhet med Vefsna og en rekke andre elver  friskmeldt etter flere behandlingsrunder.

– Gevinsten av behandling av Lærdalselva er minst 2,6 ganger behandlingskostnaden, konkluderer Andersen.
I Driva, hvor det er en pågående gyroinfeksjon og kjemisk behandling ikke er igangsatt, anslås nytte/kostnadsforholdet til 3. Det vil si at behandlingen av Driva sannsynligvis vil være svært lønnsom hvis det ikke oppstår uforutsette kostnader.

Kontakt: Oddgeir Andersen og Øystein Aas
Les rapporten: Lokaløkonomiske virkninger av laksefiske i elver infisert med og behandlet mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris - et foprosjekt (NINA Rapport 1594) 

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: