Nyheter

 

Unike dyrebilder fra NINAs viltkamera
30. desember 2014

Vi ønsker en fortsatt god jul, og et vilt nytt år med NINAs viltkamerabilder.

Oppsummerer årets lakselusovervåking
22. desember 2014

Årets resultater fra den nasjonale overvåkingen av lakselus viser at  det meste av laksesmolten langs norskekysten har kommet seg ut av fjordene uten for høye lusebelastninger. I Romsdal og Namsen var laksen noe mer utsatt, spesielt sent utvandrende smolt. Infeksjonsnivået på sjøørret økte utover sommeren og har sannsynligvis skadet mange lokale sjøørretstammer i 2014.

Reinsdyr kan stoppes av vei på julaften
22. desember 2014

Hadde julenissens reinsdyr vært ekte, så er det ikke sikkert at julegavene dine ville kommet fram i år. Ekte reinsdyr kan nemlig ikke fly, og lar seg stoppe av juletrafikken over fjellet.

Rovdyrene er tilbake i Europa
18. desember 2014

De var nesten utryddet, men de store rovdyrene er på vei tilbake til et tett befolket Europa. Deres leveområder har blitt oppstykket og europeerne flere, men rovdyrene synes å ha tilpasset seg sin nye hverdag.

Humlene klatrer oppover i fjellet
17. desember 2014

Fjellhumlene er noen skikkelige tøffinger og kan fly som små kanonkuler gjennom lufta over lange avstander både i sludd og gråvær. Nå er et humlebol funnet rekordhøyt til fjells.

Kongens fortjenstmedalje til Karl Baadsvik
16. desember 2014

Karl Baadsvik har blitt tildelt Kongens fortjenestmedalje for sitt pionerarbeid på flere områder innenfor oppbygging av kunnskapen om norsk natur. 

Villmarkspreget skog har store biologiske verdier
15. desember 2014

En ny studie dokumenterer for første gang at det er store biologiske verdier i villmarkspregede skogområder. Samtidig fjerner regjeringen beskyttelsen av disse områdene og gir offentlig støtte til veibygging i uberørte områder.

Rømt oppdrettslaks i elvene høsten 2013
15. desember 2014

Innslaget av rømt oppdrettslaks i norske elver høsten 2013 var i gjennomsnitt 18 % i 33 elver undersøkt av NINA og Veterinærinstituttet. Dette er blant de høyeste gjennomsnittsverdiene som er registrert på 2000-tallet, men skiller seg ikke signifikant fra de siste årene når de samme elvene er med i testen.

Klimaendringer skaper stress for plantene
9. desember 2014

Meteorologene varsler at vi trolig får en mild vinter i år. Det er dårlig nytt for flere enn skiløperne. 

 Tidlig varsling av rømt oppdrettsfisk er viktig for effektiv utfisking
1. desember 2014

NINA foreslår defor i sin høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet at det etableres et overvåkings- og varslingssystem i sjøen for effektiv utfisking av oppdrettslaksen før den gyter.  

Åkersvika uvurdelig for artsmangfoldet i Mjøsa
28. november 2014

Variasjonen i vannstand i Åkersvika har stor betydning for både fiskevandringa og artsmangfoldet i Mjøsa. Det er viktig kunnskap å ta med seg når E6 skal utvides.

Kravstor småblank
27. november 2014

Kartlegging viser at småblank er mer utbredt enn tidligere antatt. Den stiller også større krav til leveområdene. 

Elvemusling forteller om tilstanden i elvene
26. november 2014

Resultatene fra overvåkningen av elvemusling i Åelva i Nordland og Oselva i Hordaland er godt nytt for den nyttige og sårbare rødlistearten – og for elvene.

Utsetting av ørret bidrar ikke til bedre fiske
24. november 2014

Utsetting av ørret bidrar i liten grad til bedre fiske i regulerte elver. I stedet bør innsatsen fokuseres på å bedre forholdene for villfisk.

Verdensnyhet oppdaget på Vestlandet
20. november 2014

En flunkende ny soppart er oppdaget i almeskogen på Vestlandet. Nykomlingen er en kresen krabat som kun vokser på den rødlistete almekullsoppen.

Jaktundersøkelse om kortnebbgås
19. november 2014

Ny spørreundersøkelse skal finne ut hvordan grunneiernes rolle i forvaltningen av gås kan styrkes.

Framsenterets formidlingspris for 2014 gikk til NINA-forsker
14. november 2014

Seniorforsker Karl-Birger Strann har i mange år utmerket seg som en allsidig forskningsformidler. Under årets Framdag ble han belønnet med pris.

Mindre lav og mose i plantefelt med sitkagran
10. november 2014

Ny studie viser at det er betraktelig mindre lav og mose i plantefelt med sitkagran, enn i felt med vanlig gran. Heldigvis kan mye bli bedre med tynning. 

Hvorfor dør humlene?
6. november 2014

Horder av døde humler under blomstrende lindetrær i sommer har vakt både bekymring og undring. Hvorfor dør egentlig disse humlene? Teoriene er mange, men foreløpig mangler vi sikre svar.

Åpen dataflyt gir bedre beslutningsprosesser
6. november 2014

Eksemplene er mange, men prinsippet om deling av data er det samme: Norsk-indisk samarbeidsprosjekt viser hvordan tilgang til biodiversitetsdata kan bidra til bedre beslutningsprosesser. 

Fjellrevar frå avlsprogrammet i NINA leverar varene
24. oktober 2014

I sommar vart det fødd minst 290 fjellrevar i Noreg. Nært 200 av desse hadde opphav i utsette revar frå avlsprogrammet.

Fritidssamfunnet preger dagens friluftsliv
23. oktober 2014

2015 er Friluftslivets år. Men hva kjennetegner egentlig dagens friluftsliv i Norge? Større mangfold av aktiviteter, dyrere utstyr og mindre bærplukking er noen stikkord.

Gledelig mange er klare til å ofre livet for sex
22. oktober 2014

På 80-tallet tømte jakta fjellheimen for store villreinbukker. Nå er storbukken tilbake – klar for å ofre livet for en ni sekunder lang hyrdestund.

Elvemuslingen – en kresen haiker
15. oktober 2014

Den fredete elvemuslingen er helt avhengig av ørret eller laks for å bli voksen. Men hvilken av de to artene den velger å haike med er ikke tilfeldig.

Slår alarm for sjøørreten
6. oktober 2014

 – Hvis vi ikke gjør noe med lakselusa nå, vil det ikke være fiskbar bestand av sjøørret i Norge om ti år.  

NINA-huset tiltrekker seg svermer av besøkende
3. oktober 2014

Mens forskerne i NINA-huset selv studerer naturen, er det en stadig strøm av besøkende som vil studere oss - eller rettere sagt -  huset vi arbeider i.

Soppskogens aristokrat
1. oktober 2014

Denne soppen har du neppe sett før. Osloslørsoppen lever ikke noe annet sted i verden enn rundt Oslofjorden, og viser seg bare ved helt spesielle anledninger. Som nå i høst. 

 
Har knekket vepsekoden
30. september 2014 I 200 år har gullveps voldt ekspertene atskillig hodebry. Ved hjelp av DNA-strekkoding har vi nå fått ny og viktig innsikt i disse vakre insektenes verden.  
Har du møtt Villy Villrein?
26. september 2014 Hør han i en ny film fortelle om hvordan arten hans får problemer når vi mennesker bygger hindringer i deres trekkruter. Norsk institutt for naturforskning (NINA) bruker film til å formidle kunnskap om den norske villreinen og hvordan vi forsker på den. Du kan se flere filmer i saken!
Elvemuslingens siste skanse i Estland
24. september 2014

NINA-forskere skal bidra til å redde Estlands aller siste elvemuslinger.

Fjernovervåker fisk i 3D
22. september 2014 For første gang er det mulig å kartlegge i detalj hvor laksesmolten svømmer. Det gir nye muligheter til å forstå hvorfor den oppfører seg som den gjør.
Signalkreps og krepsepest funnet i Rødenessjøen
19. september 2014 Gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for edelkreps, ble det nylig fanget signalkreps og edelkreps smittet med krepsepest i Rødenessjøen i Haldenvassdraget. Dette innebærer at det nå pågår et krepsepestutbrudd i Haldenvassdraget oppstrøms Ørje sluser og at den reetablerte bestanden av edelkreps vil gå tapt.
Lakselus og effekter på sjøørret
10. september 2014

Ny rapport oppsummerer kunnskapen om lakselus og effekter på sjøørret.

Gaupa får skylda for urealistisk mange sauedrap
8. september 2014 I tre av fire rovviltregioner som Norsk institutt for naturforskning (NINA) har undersøkt siden 1996 er det erstattet i snitt to til fire ganger flere sauer i året enn det gaupene kan ha drept, viser ny rapport.
Skogsfugl på kollisjonskurs med kraftledninger?
8. september 2014 Med teknikker som minner om kriminaletterforskning, gjør forskere det lettere å beregne hvor mye skogsfugl som kan tas ut ved bærekraftig jakt.
Samarbeid bringer naturen tilbake
4. september 2014

Det tidligere skytefeltet på Hjerkinn er i ferd med å bli tilbakeført til naturen, og erfaringene derfra har allerede fått ringvirkninger langt utenfor Dovrefjell.

Sensasjonell fugleobservasjon på Lesja
3. september 2014 Då NINAs Per Jordhøy var på garnfiske på Dalsida på Lesja da han fekk auge på ein fugl som ikkje har vore observert i Norge på over 100 år.
Samarbeid gir bedre oversikt over rypebestanden
29. august 2014 Et unikt samarbeid gir i år bedre oversikt over rypebestanden enn noensinne og bedre grunnlag for forvaltning. Resultatene fra årets rypetakseringer viser en positiv utvikling, særlig fra Dovre og sørover.
Namsblanken under lupen
27. august 2014

I løpet av de neste fire årene skal forskere kartlegge bestanden av namsblank, og undersøke hvilken effekt regulering av vassdraget har på denne unike laksen. 

Mulig med både vindkraft og havørn
27. august 2014 Espen Lie Dahl har tatt doktorgrad på hvordan vindkraft påvirker havørn på Smøla. Arbeidet bidrar med viktig kunnskap for framtidige vindkraftutbygginger.
Tanalaksen på forhandlingsbordet – NINA-hefte sendt ut til alle i Tana og Karasjok
1. august 2014 NINA har laget et temahefte om den urovekkende utviklingen i ett av våre viktigste laksevassdrag. Det gir god innsikt i hvordan forskere og forvaltere jobber, og gir ikke minst et godt grunnlag for å forstå forhandlingene som nå pågår mellom Norge og Finland.
Uventete endringer i fiskebestanden
30. juli 2014

Lagesildfisket i Osensjøen i Trysil og Åmot i Hedmark har endret seg dramatisk i løpet av de siste tiårene. Fisken har rett og slett blitt mindre. 

Dobbel fjellrevlykke
17. juli 2014 I et hi i Tydal fant oppsynet ikke bare én – men to fjellrevtipser med valper. Denne sjeldenheten er et sikkert tegn på et svært godt fjellrevår.
200 bier på 200 dager
9. juli 2014 I Norge har vi over 200 ulike arter av ville bier, som gjør en avgjørende jobb for naturen og for menneskenes matproduksjon. I løpet av de neste 200 dagene vil NINA presentere hver og en av disse biene – slik at du får bli mer kjent med disse viktige skapningene.  
Mennesker forstyrrer sårbare sjøfugler
1. juli 2014

Sommermånedene er høysesong for både hekking og fuglefjellturisme. Menneskelige forstyrrelser kan imidlertid være svært skadelig for sjøfugler. I verste fall kan hekkende fuglene forlate egg eller unger og prioritere egen overlevelse dersom de stresses for mye.

Hvor mange fjellrevvalper blir det i sommer?
30. juni 2014

Det har vært et godt smågnagerår i store deler av landet, og forskerne forventer at det blir født mange fjellrevvalper.

Norge har fått sin maurart nr. 60
27. juni 2014 - Jeg kunne nesten ikke tro mine egne ører da jeg ble oppringt fra insektslaben. Da jeg 40 sekunder seinere kikket jeg ned i mikroskopet, skjønte jeg kjapt at dette var noe av det ypperste du kan håpe på når det kommer til våte drømmer i den norske maurverdenen!
Ny rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
19. juni 2014 Status for norske laksebestander i 2014
Mer lakselus i år
18. juni 2014

Vårens overvåking av lakselus viser at det i ytre deler av Sognefjorden og Romsdalsfjorden har vært mer lus på vill sjøørret enn på samme tid i fjor. Dette indikerer også risiko for at seint utvandrende laksesmolt har fått lus i disse områdene. Mye av laksesmolten på Vestlandet og i Midt-Norge har likevel kommet seg ut av fjordene før infeksjonspresset økte.  

30 millioner til å kartlegge sjøfuglenes leveområder
17. juni 2014

Lysloggere skal gi ny informasjon om sjøfuglartene vi har i norske farvann.

Kritisk for sjøørreten i Gaula
16. juni 2014 Den største ungfiskundersøkelsen i Gaulavassdraget noen sinne avdekker at situasjonen er kritisk for sjøørreten.
Beskyttende jeger
11. juni 2014 Elvesandjegeren lever av å jakte på andre insekter. Å ta vare på jegeren bidrar like fullt til overlevelsen til 90 andre rødlistete arter. 

Sjelden villrein skal friste turister
5. juni 2014 Den siste rest av den vest-europeiske villreinstammen vandrer rundt i den norske fjellheimen. Kan vi lære folk mer om denne unike arten og samtidig lage verdiskaping? Det har ei arbeidsgruppe nå fått i oppdrag å finne ut av.
Fremmede arter kommer sjøveien til Norge
28. mai 2014 Skip med tømmer fra utlandet frakter med seg drøssevis av fremmede insekter og andre arter til Norge. Fjern barken på trærne før innførsel og få bukt med problemet, anbefaler Norsk institutt for naturforskning (NINA).
  Havørnsuksess i Irland
26. mai 2014 Hekkesuksessen for de norskfødte havørnene i Irland fortsetter. I alt 14 havørnpar har nå dannet territorier i sitt nye hjemland.  

12 biearter forsvunnet fra Norge
9. mai 2014

Omfattende kartlegging har økt kunnskapen om bier og humler betraktelig i løpet av de siste 10 årene. Flere arter som tidligere ikke har vært registrert i Norge har kommet med på artskartet. Samtidig har så mange som tolv biearter forsvunnet. Det bekymrer forskerne.  

Småblank: Norges sjeldneste biologiske mangfold?
25. april 2014

Småblank, eller namsenblank, har en spesiell økologi og genetikk og et levesett som skiller seg helt fra alle andre laksebestander. I det mangfoldet som tilsammen utgjør arten laks, er småblanken en unik enhet som er uerstattelig. 

Surere hav forstyrrer fiskens utvikling og atferd
24. april 2014

Økt CO2-innhold i havvann påvirker fiskehjernen. Det kan få betydning for fiskens utvikling og atferd. 

Hule eiker skal overvåkes
24. april 2014

Hule eiker er viktige leveområder for mange insekter, sopp og lav, men det blir stadig færre av dem fordi de hugges vekk eller dør. Nå starter et nytt overvåkingsprogram som skal gi en oversikt over problemet.

Nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur
23. april 2014

Det er en alminnelig oppfatning at barn leker mindre i naturen og i nærmiljøet. En omfattende spørreundersøkelse blant 3160 foreldre gir et bilde av barns bruk av ulike uteområder i dag.

 
Forskervettregel: Meld fra om du ser lemen i påska!
16. april 2014

Står vi foran et nytt lemenår? Kan disse smågnagerne ha klart seg gjennom denne værmessig noe uvanlige vinteren? Det er det virkelige påskemysteriet forskerne nå grunner over. 

Tallfester tap til rovdyr i Trøndelag
9. april 2014 Jerv som tar fra null til tre rein på en måned, gauper som tar fra to til elleve rein på en måned, og ei gaupe med 4200 kvadratkilometer som leveområde. Det er noen av funnene som Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjort så langt ved hjelp av GPS-sendere i Trøndelag.
Landsdekkende fugleovervåking endelig på plass
9. april 2014

De første resultatene fra det landsdekkende nettverket for overvåking av fugl i Norge viser betydelige bestandsendringer for en rekke av våre fuglearter. 

Overvåkingsprogram for villaks
8. april 2014

Overvåking av villaksens sjøoverlevelse i Norge i framtida – hvor og hvordan? NINA har utarbeidet et forslag til overvåkingsprogram.

NINA overtar driften av Hjorteviltportalen
8. april 2014

Fra og med i dag overtar Norsk institutt for naturforskning (NINA) drift- og redaktøransvar for Hjorteviltportalen. 

 

Vegetasjon i utmark endres
7. april 2014 Nitrogenforurensning kan føre til at dagens areal med lyngarter blir redusert. Endringer i vinterklima vil også påvirke sammensetningen av arter. Jo lengre nord, jo mer sårbart er økosystemet.
Statoils gassanlegg på Melkøya påvirker ikke vegetasjon og jord etter syv års drift
4. april 2014

NINAs overvåking viser ingen varige vegetasjonsendringer som kan settes i sammenheng med utslipp fra petroleumsanlegget på Melkøya. Forskerne fant heller ikke forhøyet innhold av tungmetaller i planter og jord. 

Internasjonal arkitektpris til NINA-huset
13. mars 2014

Arkitektfirmaet PIR II og NINA-huset får pris for beste utnyttelse av tre i arkitekturen i 2013 av World Architect News.

Hvordan påvirker vei dyrelivet i bekker?
13. mars 2014 Det norske veinettet krysser tusenvis av elver og bekker på sin vei gjennom landskapet. Hva betyr det for dyrelivet og vannkvaliteten i vassdragene? 
Lav produksjon av kongeørn i Nord-Trøndelag
5. mars 2014 Norsk institutt for naturforskning (NINA) har kartlagt bestanden av kongeørn i Nord-Trøndelag i femårsperioden fra 2009 til 2013. Bestanden synes stabil, men lav produksjon av unger gir grunn til bekymring for framtiden.
Nå står Vidda for tur!
27. februar 2014 På Hardangervidda er det meir enn 200 gamle fjellrevhi som står tome og vitnar om at dette ein gang var eit av dei største og talrikaste fjellrevområda i Noreg. Nå har avlsprogrammet i NINA sett ut  30 nye fjellrevar i området.
Lysskye fugler?
24. februar 2014 I motsetning til oss kan fugler oppfatte UV-lys. I et pilotprosjekt på Smøla skal forskere fra NINA undersøke om UV-lys kan redusere faren for at fugler kolliderer med vindturbiner.
Brann gir nytt liv i skogen
19. februar 2014 Den tørre vinteren har ført med seg usedvanlig mange branner i Trøndelagstraktene. Hvordan vil disse brannene påvirke mangfoldet av insekter?
“Møt fjellreven” nominert til Kulturdepartementets barnebokpriser
18. februar 2014 Boka om fjellreven har fått intet mindre enn to nominasjoner til Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur utgitt i 2013.
Tjener godt på fisketurister
13. februar 2014 NINA har nylig kartlagt fisketurismen på Østlandet. Resultatet viser at det lokale reiselivet tjener svært godt på sportsfiskerne. 
Designer-kraftledninger reduserer fugledød
6. februar 2014 Fugledød og kraftledninger er et evig aktuelt tema. Gode konfliktreduserende løsninger og tiltak må rettes spesifikt mot art, område og årstid. Bærekraftige løsninger skapes når biologer og teknologer samarbeider.  
NINA Rapport 1000 – et viktig nummer i rekken
31. januar 2014 NINA Rapport er en viktig kommunikasjonskanal for NINA: Nummer 1000 i rekken peker på betydningen av langsiktig miljøovervåking. 
Hva skal mauren hete?
30. januar 2014 NRK Norgesglassets lyttere ble i forrige uke invitert til å bli med å finne et norsk navn til den nyoppdagete maurarten Lasius citrinus. Det kom inn over 300 forslag, hvorav fem nå går videre til finalen.
Ny maurart funnet ved Kongsberg
23. januar 2014 NINA-forskere fant i vår det som senere skulle vise seg å være en helt ny maurart for Norden.
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: