Nyheter

 

Elgbrems på full fart framover

Publisert: 14. desember 2021
Tekst: Jørn J. Fremstad

Elgbrems og andre parasitter kan komme til å øke i forekomst i Skandinavia. Noe av årsaken er kombinasjonen høy tettet av hjortedyr og klimaendringer.

Elgbrems på full fart framover
Elgbremslarve. Foto: Arnstein Staverløkk / NINA

Brems er humlelikende fluer som lever larvestadiet i vertsdyret sitt. Bremsfluene er ansett for å være ganske artspesifikke. Hos reinsdyr er hud- og svelgbrems vanlige parasitter. Elgens svelgbrems ble i et fåtall tilfeller påvist i Finnmark på 1980-tallet, og mellom 2003 og 2014 ble den påvist enkeltfunn i Trøndelag og på Østlandet.

For å få bedre kunnskap om forekomsten av elgbrems ble 109 hoder fra elg undersøkt for bremslarver av forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet. Hodene ble samlet inn fra kommunene Oslo, Aurskog-Høland og Kongsvinger på Østlandet, og fra Selbu, Tydal, Malvik, Stjørdal and Meråker i Trøndelag.

– Forekomsten var overraskende høy, og ble funnet i hoder fra alle kommunene. Vi fant elgbremslarver i 72 % av elghodene, sier seniorforsker Christer Moe Rolandsen i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Antall bremslarver varierte med elgtetthet og alder på elgene

Forskerne fant at forekomsten av elgbrems var høyere i områder med høyere tetthet av elg. Gjennomsnittlig antall elgbremslarver hos elgene som var infisert var dessuten høyere hos kalver og åringer enn hos voksne elger. Forskerne fant også høyere antall elgbremslarver i dyr som døde av andre årsaker (fallvilt), enn i dyr skutt under jakt.

– Det høyere antallet elgbremslarver som ble funnet i fallvilt enn dyr felt under jakt kan tyde på at parasittene enten har bidratt til å svekke dyrets allmenntilstand, eller at syke vertsdyr har en atferd som gjør at de er mer utsatt for angrep fra brems, forklarer Rolandsen.

Klimaendringer bekymrer

Global oppvarming har ført til økt bekymring for at mange parasitter vil ekspandere og i større grad påvirke hjortevilt på den nordlige halvkule. Hvor mye parasitter sprer seg avhenger av samspillet mellom vertsdyr, tettheten av parasitter og klimaet.

– Så langt vet vi ikke nok om i hvor stor grad det er hovedsakelig elgtettheten som påvirker utbredelsen av elgbrems, eller om endret klima også bidrar. Som art ser elgen ut til å ha blitt mer sårbar overfor parasitter, og at dette delvis kan knyttes til klimaendringene. Blant annet tyder studier fra Nord-Amerika på at økt parasittbelastning påvirker elgen negativt, særlig i elgens sørlige utbredelsesområder. Vår studie viser at det er behov for mer overvåking av hvordan parasitter påvirker hjortevilt, sier Rolandsen.

Sprøyter inn laver

Den voksne elgbremsflua sprøyter en millimeter lange larver inn i neseborene på elgen i løpet av ettersommeren. Larvene kryper deretter bakover i nesehulrommene, hvor de huker seg fast i slimhinna ved hjelp av kroker lagd av samme stoff som negler. Der utvikler de seg til voksne larver. De voksne larvene beveger seg da enten ned til elgens svelg og blir hostet ut, eller de snytes eller kravler selv ut av elgens nesebor. Larvene graver seg ned i bakken, forpuppes og en ny generasjon svelgbremsfluer klekkes om sommeren.

Voksne elgbremser sprøyter en millimeter lange larver inn i neseborene på elgen på ettersommeren. Foto: Arnstein Staverløkk / NINA

Voksne elgbremser sprøyter en millimeter lange larver inn i neseborene på elgen på ettersommeren. Foto: Arnstein Staverløkk / NINA

Larvene kryper deretter bakover mot svelget, hvor de huker seg fast i slimhinnen ved hjelp av kroker og utvikler seg til voksne larver. Om våren kommer larvene ut av elgens nesebor. Foto: Arnstein Staverløkk / NINA

Larvene kryper deretter bakover mot svelget, hvor de huker seg fast i slimhinnen ved hjelp av kroker og utvikler seg til voksne larver. Om våren kommer larvene ut av elgens nesebor. Foto: Arnstein Staverløkk / NINA

Forveksler med menneskeøye

Brems kan også forveksle neseboret på en elg med øyet på menneske. Å bruke briller er det eneste rådet til folk på bærtur som er redde for å bli «påskutt» av brems. Ellers er det lurt å vifte bort humlelikende skapninger som blir nærgående og surrer rundt ansiktet, men heldigvis rapporteres det svært sjelden om angrep på mennesker.

Les mer i artikkelen Distribution, prevalence and intensity of moose nose bot fly (Cephenemyia ulrichii) larvae in moose (Alces alces) from Norway - ScienceDirect

Kontakt: Christer Moe Rolandsen

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: