Nyheter

Hva ser du etter når du kikker du på fugler?

Publisert: 22. april 2021
Tekst: Bjørg Bruset

En spørreundersøkelse om hvordan fuglekikkere artsbestemmer fugler i flukt skal bidra til automatisk gjenkjenning av fugler registrert med kamerasystemer.

Hva ser du etter når du kikker du på fugler?
Storjo. Foto Roel May/NINA

I samarbeid med selskapet Spoor AS har NINA et prosjekt som skal gi kunnskap om hvordan fuglekikkere artsbestemme fugler de observerer i flukt. Hvilke kriterier brukes? Hvor viktig er de forskjellige kriteriene for å artsbestemme fugler i flukt?

-Vi håper at mange fuglekikkere vil bruke litt tid på å fylle ut spørreundersøkelsen, den tar utgangspunkt i de fugleartene som finnes i Norge. Undersøkelsen er anonym, og resultatene skal etter hvert presenteres i en populærvitenskapelig artikkel, sier NINA-forsker Roel May som leder prosjektet.

Informasjonen som samles inn skal brukes til å utvikle algoritmer for maskinlæring som vil gi automatisk gjenkjenning av fugler som blir registrert ved hjelp av kamerasystemer.

Her finner du spørreskjemaet 

Kontakt Roel May

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: