Nyheter

 

Ny vurdering av lakseluspåvirkning på vill laksefisk til Trafikklyssystemet

Publisert: 17. november 2021
Tekst: Bjørg Bruset

Produksjonsområdene 3 fra Karmøy til Sotra og 4 fra Nord Hordaland til Stadt er i kategorien med høyest sannsynlig dødelighet av villaks forårsaket av lakselus. Områdene 5 og 7 ligger i den mellomste kategorien, mens de resterende ni områdene er vurdert til å ha lav sannsynlig dødelighet.

Ny vurdering av lakseluspåvirkning på vill laksefisk til Trafikklyssystemet
Bildetekst: Steine, Lofoten. Foto: Liv Eva Kirkesæther, Havforskningsinstituttet

Dette kommer frem i vurderingen som Styringsgruppen for lakselusepåvirkning på anadrom laksefisk har overlevert til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Styringsgruppens vurderinger til departementet er basert på ekspertgruppens vurderinger av lakseluspåvirkning i de 13 produksjonsområdene i 2021.

NFD vil blant annet bruke vurderingen for 2021 sammen med analysene som ble gjort i 2020 når de avgjør i hvilke områder det kan bli endringer i produksjonen av oppdrettslaks fra 2022.

Les vurdering fra styringsgruppen for vurdering av laksluspåvirkning 2021

Les rapporten fra Ekspertgruppen: Vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde i 2021

Slik ble analysen for produksjonsområdene i 2021

Styringsgruppens vurdering for 2021 er at følgende sannsynligheter for lakselusindusert dødelighet hos villaks i produksjonsområdene gjelder:

 • Produksjonsområde 1 sannsynlig dødelighet < 10%  
  Usikkerheten vurderes som liten 
 • Produksjonsområde 2 sannsynlig dødelighet < 10% 
  Usikkerheten vurderes som stor  
 • Produksjonsområde 3 sannsynlig dødelighet > 30%  
  Usikkerheten vurderes som middels 
 • Produksjonsområde 4 sannsynlig dødelighet > 30%  
  Usikkerheten vurderes som stor  
 • Produksjonsområde 5 sannsynlig dødelighet 10-30% 
  Usikkerheten vurderes som middels med retning mot < 10% 
 • Produksjonsområde 6 sannsynlig dødelighet < 10% 
  Usikkerheten vurderes som middels 
 • Produksjonsområde 7 sannsynlig dødelighet 10-30%  
  Usikkerheten vurderes som stor med retning mot < 10% 
 • Produksjonsområde 8 sannsynlig dødelighet < 10%  
  Usikkerheten vurderes som middels  
 • Produksjonsområde 9 sannsynlig dødelighet < 10% 
  Usikkerheten vurderes som middels 
 • Produksjonsområde 10 sannsynlig dødelighet < 10% 
  Usikkerheten vurderes som stor 
 • Produksjonsområde 11 sannsynlig dødelighet < 10%  
  Usikkerheten vurderes som middels 
 • Produksjonsområde 12 sannsynlig dødelighet < 10%  
  Usikkerheten vurderes som middels 
 • Produksjonsområde 13 sannsynlig dødelighet < 10%  
  Usikkerheten vurderes som liten 

Trafikklys-fargene

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som setter farge på trafikklysene som styrer i hvilke områder produksjonen kan opprettholdes, økes eller må reduseres.

Styringsgruppen oppnevnt av NFD:

Eirik Biering, Veterinærinstituttet (leder)

Karin Kroon Boxaspen, Havforskningsinstituttet

Tor F. Næsje, Norsk institutt for naturforskning

Ekspertgruppen oppnevnt av styringsgruppen

Ekspertgruppens leder og redaktør: 

Knut W. Vollset, Forsker ved NORCE  

Ekspertgruppens nestleder: 

Frank Nilsen, Professor ved Universitetet i Bergen  

Ekspertgruppens medlemmer (alfabetisk): 

Ingrid EllingsenSeniorforsker ved SINTEF Ocean AS 

Bengt FinstadProfessor ved NTNU 

Ørjan Karlsen, Seniorforsker ved Havforskningsinstituttet (HI) 

Mari Myksvoll, Seniorforsker ved Havforskningsinstituttet (HI) 

Leif Christian Stige, Seniorforsker ved Veterinærinstituttet (VI) 

Harald Sægrov, Forsker ved Rådgivende Biologer AS 

Ola Ugedal, Seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) 

Lars Qviller, Forsker ved Veterinærinstituttet (VI) 

Ekspertgruppens sekretær: 

Sussie Dalvin, Forsker ved Havforskningsinstituttet (HI) 

 

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: