Nyheter

 

Nytt prosjekt vil fjerne avtrykkene i Lofoten

Publisert: 28. juli 2021
Tekst: Admin

Mange besøkende og intensiv bruk etterlater dype spor i naturen – og i ferieminnet til turistene. Lofotodden nasjonalpark går foran med å finne løsninger på avfallsproblemet.

Nytt prosjekt vil fjerne avtrykkene i Lofoten
Kvalvika i Lofotodden nasjonalpark er et populært sted for både turister og lokalbefolkningen. Målet med prosjektet Sporløs Lofotturisme er å bidra til å bevare attraktiviteten til denne stranda og andre tilsvarende hotspots i framtiden. Foto: Rose Keller, NINA

Tre personer i regnklær står i ring, bøyd over feltnotater og diskuterer «et nytt funn» på bakken. De sjekker undersiden av skoene etter rester av det noe uappetittlige funnet, og fortsetter søket langs stien ufortrødent videre. Blikkene er fokusert på bakken og ikke på de spektakulære omgivelsene ovenfor Kvalvika. Ruta er en av mange som skal undersøkes i Lofotodden nasjonalpark denne sommeren.

En nysgjerrig forbipasserende spør: «Hva ser dere egentlig etter?» En av studentene peker på bakken og svarer: «Det der. Avfall». Denne gangen var funnet avføring og toalettpapir. Den forbipasserende tenker seg litt om og svarer: «Ja jeg har sett en del selv, og det er ikke akkurat det man ønsker å se her ute». Akkurat dette er daglig leder av det nye besøkssenteret i Lofotodden nasjonalpark, Karl-Henrik Kirkesæther, urolig for.

– Vi vil ikke andre folk skal slutte å komme hit fordi de hører om problemer med søppel, avføring og toalettpapir, sier han.

– Dette utsagnet fra en tilfeldig forbipasserende understreker et viktig poeng med naturbasert turisme. Når vi besøker spektakulære områder, som for eksempel Lofoten, tar vi ikke bare med oss inntrykkene fra det storslåtte landskapet. Også adferden til – og etterlatenskaper fra – andre besøkende påvirker i stor grad opplevelsen av stedet, og minnene vi tar med oss hjem, sier Rose Keller, forsker i NINA.

Hun leder prosjektet Sporløs Lofotturisme som i sommer kartlegger omfanget av avfallsproblemet i Lofoten, og intervjuer turister om deres erfaringer og perspektiver knyttet til avfallshåndtering.

Konsentrert i tid og rom

Turisme i nasjonalparker og naturbasert reiseliv har økt kraftig de siste årene. Ofte er turismen konsentrert i tid og rom, for eksempel rundt vakre strender eller populære utkikkspunkt i noen hektiske sommermåneder.

Enkelte steder blir presset så stort at det medfører slitasje og bruksmerker. Og avfall langs veier, stier og på populære campingområder er et vanlig syn mange steder. Økte avfallsmengder kan skade miljøet, forringe naturopplevelser og medføre konflikter med lokalbefolkningen. Forurensning av vegetasjon og vannkilder fra toalettpapir, våtservietter og avføring er særlig problematisk med tanke på helsefare.

Forvaltningen av verneområdene utvikler seg ofte ikke i takt med behovene for å legge til rette for mer besøk og håndtering av større mengder avfall. Økt trafikk gir behov for retningslinjer og reguleringer, nødvendig infrastruktur, overvåkning og målrettet informasjon. Dette gjelder særlig i høysesongen ved populære attraksjoner.

Satser på bærekraftig turisme i Lofotodden

Høye besøkstall og problemer med avfall og avfallshåndtering er også en betydelig utfordring for Norges nyeste og førtiende nasjonalpark, Lofotodden, som ble etablert i 2018. I brukerundersøkelsen fra samme år rapporterer et høyt antall besøkende at de har lagt merke til både toalettpapir og avføring fra mennesker i området.

Ole-Jakob Kvalshaug er forvalter i Lofotodden nasjonalpark og en av initiativtakerne til prosjektet. Han forteller blant annet at lokalbefolkningen unngår de mest besøkte områdene på grunn av avfallsproblemene, og at det er viktig for ham å finne gode løsninger.

– Målet er at prosjektet skal legge grunnlaget for et målrettet og langsiktig program for å håndtere avfall, og at dette skal bidra til bærekraftig turisme i Lofotodden nasjonalpark. Men vi bør også se på hvordan kunnskapen kan brukes i andre nasjonalparker i Norge og ellers i Lofoten. Dette er ikke bare en utfordring her hos oss, sier Kvalshaug.

Trenger kunnskap for å endre adferd

Akkurat det kan Rose Keller bekrefte. Hun utarbeidet et program for avfallshåndtering i Denali nasjonalpark i Alaska, før hun flyttet til Norge for halvannet år siden. Erfaringer fra det prosjektet tilsier at infrastruktur alene ikke løser avfallsproblemene. Effektiv og målrettet kommunikasjon, og retningslinjer og regler for å endre adferden til besøkende, er nødvendig for at besøkende skal kvitte seg med avfall på en måte som ikke forringer besøksopplevelsen eller naturen.

– Gjennom kartlegging, feltobservasjoner og innhenting av kunnskap om de besøkende utarbeidet vi en informasjons- og infrastrukturplan som på tre år reduserte avfallsmengden i Denali nasjonalpark med 80 prosent. Jeg håper å kunne bidra til det samme her, sier Keller.

Hennie Engedal Lindøe og Eirik Sønstevold er masterstudenter i naturbasert reiseliv ved NMBU og har valgt å skrive masteroppgave om turisme og avfallshåndtering i Lofotodden nasjonalpark. Foto: Rose Keller, NINA

Hennie Engedal Lindøe og Eirik Sønstevold er masterstudenter i naturbasert reiseliv ved NMBU og har valgt å skrive masteroppgave om turisme og avfallshåndtering i Lofotodden nasjonalpark. Foto: Rose Keller, NINA

Sporløs Lofotturisme

Prosjektet Sporløs Lofotturisme er et samarbeidsprosjekt mellom Lofotodden Nasjonalpark, NINA og NMBU.

Prosjektet, det første i sitt slag i Norge, ønsker å forbedre håndtering av menneskelig avfall (f.eks. toalettpapir, sanitetsbind og avføring) i Lofotodden Nasjonalpark. Planen nå er å søke midler, fra blant annet Norges forskningsråd og Miljødirektoratet, til et stort flerårig prosjekt.

Kontakt

Rose Keller, NINA

Sigrid Engen, NINA

Ole-Jakob Kvalshaug, Lofotodden nasjonalpark, oljkv@statsforvalteren.no

 

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: