Nyheter

 

Urbane grøntområder i Trondheim: hvor starter du turen?

Publisert: 28. juni 2021
Tekst: Camilla Næss

Forskerne trenger din hjelp til å kartlegge startpunkter for små og store turopplevelser i Trondheimsregionen.

Urbane grøntområder i Trondheim: hvor starter du turen?
Kort reiseavstand og god tilgjengelighet til rekreasjonsområder gir muligheter for friluftsliv og fysisk aktivitet. Vi ønsker din hjelp til å kartlegge hvor folk starter turen i Trondheim! Foto: Juliet Landrø / NINA

Her kan du registrere startpunkter

Folk som bor i Trondheimsregionen, er velsignet med små og store grøntområder på alle kanter. Fra Bymarka, Strindamarka og Brungmarka i Klæbu til Nidelvkorridoren og Ladestien.

– I tillegg har vi en rekke bynære parker og kirkegårder som også regnes som rekreasjonsområder, sier Roel May seniorforsker i NINA.

Mulighetene for urbant friluftsliv er mange, men hvor tilgjengelig er egentlig Trondheims friluftsområder for byens befolkning?

– Vi ønsker å kartlegge hvor tilgjengelige de ulike turmålene er for folk flest, enten du ferdes til fots, kollektivt, med bil eller sykkel, sier May

Informasjonen som samles inn vil bli brukt til å beregne hvor tilgjengelige rekreasjonsområdenes er. Jo flere punkter på kartet, desto bedre blir sluttresultatet.

Kartregistreringene er en del av et større prosjekt hvor vi skal lage et nytt planleggingsverktøy for bærekraftig utvikling av landskap. Forskerne har valgt å bruke Trondheim som studieområde, men verktøyet skal kunne benyttes hvor som helst i verden.

Klikk på kartet

Du kan bidra til forskningen ved å registrere startpunkt for dine reisemål/turopplevelser i dette kartet: Nettbasert kartleggingsdugnad. Startpunkter/inngangspunkter kan være alt fra parkeringsplasser eller starten på en sti, til inngangen til en park, gravlund og liknende. Ingen turer er for små, og ingen er for store.

Du kan registrere så mange punkter du vil. Dersom punktet for din tur allerede finnes på kartet trenger du ikke å registrere dette på nytt. Du trenger heller ikke å logge inn, og all registrering foregår anonymt.

 

Om prosjektet

Forskningsprosjektet Geoprospective (Geoprospective tool for participatory mapping of ecosystem services and sustainable development of landscapes) er et samarbeid mellom NINA og Institutt for Geografi ved NTNU. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et scenario-basert planleggingsverktøy for bærekraftig utvikling av landskap. Prosjektet har Trondheimregionen som studieområde, og verktøyet vil bli utviklet i nært samarbeid med interessenter som er relevante for arealplanlegging i Trondheim kommune. Verktøyet vil basere seg på offentlig kartgrunnlag og innsamlede data fra nettbaserte dugnader.

Kontakt: 
Roel May (NINA)

Frank Hanssen (NINA)

Jan Ketil Rød (NTNU)

 

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: