Nyheter

 

Opptur for dyreplankton i tidligere forsurede innsjøer
11. september 2023

En stor undersøkelse avdekker nå en positiv utvikling for dyreplankton i tidligere forsurede innsjøer.

Gjendeflua på vei opp igjen etter kollaps
8. september 2023

Gjendeflua gikk på få år fra spektakulær sverming til knapt ei flue å se. Men nå viser undersøkelser at det går oppover igjen!

Har laget oversikt over restaurerbar natur
23. august 2023

Nordre Follo har fått hjelp til å kartlegge hvilke naturområder de kan restaurere. Slik skal de nå målet om å bli arealnøytrale, og dermed oppnå null netto tap av natur i kommunen.

Natur- og klimakrisa er en “verdikrise”
21. august 2023

For ensidig verdsetting av naturen er hovedårsaken til naturkrisen. Nøkkelen til en bærekraftig framtid ligger i hvordan vi verdsetter naturen, viser ny studie i Nature.

Norsk fiskeørn skal øke Irlands mangfold av rovfugler
28. juli 2023

Irland har med hjelp fra Norge fått en ny og voksende bestand av havørn. Nå står fiskeørna for tur, og denne uka ble for første gang norske fiskeørnunger flydd fra Norge til Irland.

Slik kan kommuner øke kunnskapen om karbonlagre i jord
29. juni 2023

Hvilken type natur har størst karboninnhold i jorda? Kan kommuner stille krav til innhenting av kunnskap om karbonrike områder? En ny rapport oppsummerer hva vi vet om dette, og hvordan kommunene kan få mer kunnskap om karbon i jord. 

Slik står det til med villaksen - ny statusoppdatering fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
29. juni 2023

Vitenskapsrådet for lakseforvaltning la i dag fram oppdatert status for villaksen. Antallet villaks som kom tilbake fra havet var blant det laveste som noen gang er registrert også i 2022. Stadig flere laksebestander er kritisk truet på grunn av lakselus.

Tester bæsjeposer for mennesker i Lofoten i sommer
28. juni 2023

Kan bæsjeposer løse en grisete turistutfordring i Lofotodden nasjonalpark?

Slik kan investorer tjene på å restaurere myr
27. juni 2023

NINA har sett på mulighetene for en ny, norsk mekanisme for å finansiere restaurering av myr. Det kan komme både natur, klima og investorer til gode.

Ny teori kan reformere naturvennlig utbygging
26. juni 2023

Nye vitenskapelige modeller kan hjelpe oss med å velge de mest naturvennlige alternativene ved utbygginger, og de beste områdene å restaurere.

Vi trenger mer yrkesopplæring i naturrestaurering
22. juni 2023

Mangel på opplæring i naturrestaurering står i veien for å restaurere mer ødelagt natur. I et nytt EU-prosjekt skal naturforskere lage utdanningsmateriell og -opplegg i samarbeid med fagskoler.

Ferske turister inntar Reinheimen nasjonalpark
20. juni 2023

Besøkstallene i fjellområdene i Reinheimen nasjonalpark har endret seg stort siden 2011, viser en undersøkelse blant de besøkende. Utenlandske turister strømmer til innfallsportene til nasjonalparken, og mange besøker Reinheimen for første gang.

Europa slår ring rundt ferskvannsmuslingene
13. juni 2023

Europeiske ferskvannsmuslinger står ovenfor en naturmangfoldskrise. Forskere fra hele Europa har derfor gått sammen for å lære mer og finne løsninger som kan hjelpe muslingene.

Restaurerer Gudbrandsdalslågen etter brukollapsen
23. mai 2023

NINA har i vår restaurert elveleiet Gudbrandsdalslågen etter at Tretten bru kollapset i fjor. Nå blir forholdene for storørret og fossekall bedre enn før kollapsen.

Nå kan vi lettere se hvilke parasitter som bor i tarmen til elgen
22. mai 2023

Nye genetiske metoder gir oss viktig kunnskap om parasittene som lever i tarmen til ville dyr.

Nytt EU-prosjekt om fuglebevaring lansert i Trondheim
22. mai 2023

Et nytt EU-prosjekt skal se på endringer i utbredelsen og mengden av fugler i Europa og utvikle nye verktøy for å nå globale mål for naturmangfold.

Kultivering kan være både til hjelp og ulempe for villaksen
27. april 2023

På Villakskonferansen 2023 fortalte Ingerid Julie Hagen om hva vi har lært av å evaluere kultiveringen av laks i 15 elver. Fiskeutsettinger har potensial for stor påvirkning!

Hvor mye forstyrrer motordur ville dyr og fugler?
14. april 2023

Hvordan reagerer fugler og ville dyr i Norge på motordur fra for eksempel snøskuterkjøring om våren? Det vet vi svært lite om, viser det seg.

Veileder for flytting av ferskvannsmuslinger
30. mars 2023

Noen ganger kan det være nødvendig å flytte den truede elvemuslingen bort fra leveområdet. NINA har laget en veileder til hvordan det kan gjøres på best mulig måte.

Miljødesign av vindkraft ga amerikanske barn suksess i Lego-konkurranse
21. mars 2023

Amerikanske barn har latt seg inspirere av NINAs forskning på svartmaling av rotorblader for å redusere fuglekollisjoner. Det har ført dem til topps i First Lego League.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: