Nyheter

 

Ja til nytt senter for nyskapende vannkraftforskning
11. april 2024

Ny bruk av vannkraft gir nye utfordringer og behov for nye løsninger. Det skal et stort tverrfaglig lag av forskere og industri forske på i et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). 

Slik kan mer lukket hogst påvirke naturmangfold, karbonlagring og skognæring
9. april 2024

Mer lukket hogst, hvor flere trær får stå igjen, kan være positivt for naturmangfoldet hvis det kombineres med økt hensyn til gamle trær, løvtrær og død ved.

Hvordan går det med eikegullbassen?
8. april 2024

I feller på hule eiker fant forskere flere hundre insektarter. Nå er de spent på å se hvordan det går med eikegullbassen og flere andre rødlistede arter i årene framover. 

Har kartlagt nettverket av egnede leveområder for bier, elg og trær i Norge
8. april 2024

Nye modeller kartlegger for første gang egnede leveområder og korridorer mellom dem for bier, elg og 14 arter av trær. Snart står flere arter for tur! Da vil vi lettere kunne prioritere hvilke områder vi bør bevare eller restaurere i hele Norge.

Ledige stillinger som forskningsdirektører ved NINA
2. april 2024

Som følge av økt etterspørsel og sterk vekst gjør vi tilpasninger i lederstrukturen, og søker etter fire forskningsdirektører. 

Lasse Frost Eriksen disputerer med oppgave om lirype
15. mars 2024

Hvordan påvirker klimavariasjon lirypa? Det har Lasse Frost Eriksen studert i doktorgradsarbeidet sitt. Den 19.mars forsvarer han oppgaven sin ved NTNU.

Har tiltak for trua natur ønsket effekt?
15. februar 2024

Norge gjennomfører mange ulike tiltak for trua natur. Vi har kartlagt effektene av tiltak for én naturtype og seks arter. Nå er de første resultatene ferdig. 

Bidrar til å utvikle regnskap over godene vi får fra naturen
15. februar 2024

En ny rapport gir oversikt over eksisterende modeller og data som kan brukes til å lage et regnskap over økosystemtjenester i Norge, målt i fysiske enheter.

Bytrær kan påvirke luftkvaliteten negativt hvis trærne ikke plasseres riktig
2. februar 2024

Det er mange gode grunner til å ha trær og grønne områder i bybildet. Men ny forskning viser at god luftkvalitet ikke nødvendigvis er en av dem.

Kartlegg nedbygging av natur selv
30. januar 2024


Nå er kartet som NRK brukte for å kartlegge nedbygging i Norge tilgjengelig – og du kan bidra til å gjøre det enda bedre.

Barn leker stadig mindre i naturen
23. januar 2024

Barnas bruk av naturen har langt på veg normalisert seg igjen etter koronapandemien, men den langsiktige trenden viser at barn tilbringer stadig mindre tid i naturen.

Viser nedbygging av naturen ved hjelp av fugleperspektiv og kunstig intelligens
10. januar 2024

Gjennom gravende journalistikk og tett samarbeid med forskere kunne NRK dokumentere hvordan vi har mistet bit for bit av norsk natur. Her får du historien bak tallene og lenke til dataene som er brukt.

Finner store genetiske endringer i 1 av 3 laksebestander, deriblant Namsen
5. januar 2024

Rømt oppdrettslaks har i stor grad krysset seg inn i mange ville laksebestander. Det viser nye beregninger som inkluderer 95 % av villaksen i Norge.
 

Ny indikator for sjøfuglbestandenes tilstand
4. januar 2024

Ny indikator kan være starten på en mer helhetlig og forvaltningsrelevant måte å vurdere tilstanden til marine miljøer på.

God jul
22. desember 2023

NINA ønsker alle ei god jul og et godt nytt år!

Laget dashbord for villreinforvaltning
22. desember 2023

Et nyutviklet dashbord gir brukervennlige kart, figurer og tabeller som oppsummerer forskning om menneskelig påvirkning på villreinen.

Cutting-edge social science research explores biodiversity prioritisation
21. desember 2023

First Outcomes from the PLANET4B Project Shed Lights on Theories and Methods Explaining Biodiversity Decision-Making 

Slik kan vi måle helsetilstanden til flere økosystemer
15. desember 2023

Ved å kombinere etablert overvåking, fjernmåling, kunstig intelligens og maskinlæring, har forskere utviklet nye indikatorer for å måle den økologiske tilstanden til naturen.

Kan vi åpne gamle villreinruter i Rondane ved å fjerne turisthytter, stier og veier?
14. desember 2023

Hva bedrer livet mest for villreinen av å fjerne infrastruktur ved Bjørnhollia, Peer Gynt-hytta eller Mysusæter? Nye analyser ga svar på hvilke tiltak som er mest effektive.

Til topps med vitenskapelige publikasjoner fra hengekøya
28. november 2023

Med hele 26 vitenskapelige publikasjoner på to år, stakk Zander Venter av med NINAs Nåløyepris. Godt lagarbeid og ei hengekøye i marka er gulloppskriften.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: