Nyheter

 

Fugleinfluensa blant hvitkinngås

Publisert: 27. april 2022
Tekst: Camilla Næss

I vinter har det vært et stort utbrudd av fugleinfluensa blant trekkende hvitkinngås. Meld fra til Mattilsynet om du ser syke eller døde gjess.

Fugleinfluensa blant hvitkinngås
Hvitkinngjess på rast i Vesterålen. Meld fra til Mattilsynet dersom du ser døde eller syke fugler. Foto: Ingunn Tombre / NINA.

Det er funnet et stort antall døde gjess i Solwaybukta, grenseområdet mellom Skottland og England der Svalbardbestanden av hvitkinngås tilbringer vinteren.

I disse dager er gjessene på vei mot hekkeområdene på Svalbard. Både Helgeland og Vesterålen er faste rasteplasser på veien, og gjessene er godt synlige der de beiter i strandsonen og i natureng. Hvitkinngåsa tilbringer også mye tid på dyrka mark i kulturlandskapet.

Et typisk sykdomstegn hos gjess er balanseutfordringer og ustødig gange. Meld fra til Mattilsynet hvis du ser syke gjess, eller finner døde gjess i naturen.  

Mattilsynet: 22 40 00 00

Mattilsynets anbefalinger: Informasjon til ringmerkere om fugleinfluensa

Les mer om utbruddet hos BirdLife Norge: Fugleinfluensa fører til bestandsnedgang hos hvitkinngås

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: