Nyheter

 

Har laget oversikt over restaurerbar natur

Publisert: 23. august 2023
Tekst: Anne Olga Syverhuset

Nordre Follo har fått hjelp til å kartlegge hvilke naturområder de kan restaurere. Slik skal de nå målet om å bli arealnøytrale, og dermed oppnå null netto tap av natur i kommunen.

Har laget oversikt over restaurerbar natur
Restaurerbar natur er arealer som kan få en bedre økologisk tilstand hvis vi gjør restaureringtiltak. Som for eksempel enga på bildet, som domineres av den fremmede arten hagelupin. Foto: Astrid B. Skrindo / NINA.

Mange kommuner har kartlagt en del trua natur. Men de fleste mangler oversikt over hvilken tilstand hverdagsnaturen er i. Og de har slett ikke oversikt over hvor det er potensiale for forbedring. 

I Nordre Follo har kommunen vedtatt et politisk mål om å sikre netto tap av natur til nedbygging. De vil med andre ord bli arealnøytrale. Dersom de skal bygge noe i et naturområde, må et annet område restaureres, slik at de står igjen med like mye natur etter utbyggingen. Kommunen trengte derfor å få oversikt over naturområder som kunne restaureres, og fikk Norsk institutt for naturforskning (NINA) til å utrede det. Som en del av oppdraget utarbeidet NINA en metode for å få oversikt over restaurerbare arealer.

– Vi kjenner ikke til andre kommuner hvor noe lignende er gjort, men vil klart oppfordre flere til å skaffe seg oversikt over potensialet som finnes i å restaurere og forbedre tilstanden i naturområder i kommunene rundt om i landet, sider NINA-forsker Astrid B. Skrindo, som har ledet arbeidet.

Kan redusere effekten av ekstremvær

Natur som er i god tilstand, kan løse mange oppgaver for oss. Flomdemping, luftrensing og rekreasjon er bare noen få eksempler på hvordan naturen er viktige for både folkehelse og for å redusere effekten av ekstremvær. 
Skrindo påpeker at ekstremværet vi nettopp har vært gjennom ikke kommer til å bli det siste. 

– Klimapanelets prognoser er klare på at hyppigheten av ekstremvær vi øke framover. Vi oppfordrer kommunene til å ta vare på og restaurere arealer som kan bufre mot ekstremværsepisodene som vi vet kommer, sier Skrindo.

Kart over restaurerbare områder

NINA tok utgangspunkt i et rammeverk foreslått av EU, som definerer nivåer av forringet natur, mulighet for restaurering og potensiell effekt av restaurering. Nordre Follo sitter nå med en database med kart over mulige restaurerbare arealer i kommunen. 

– Dette gir et godt grunnlag for å jobbe mot målet om å bli arealnøytrale, sier Skrindo.

Les hele rapporten: Restaurerbar natur Nordre Follo

Kontakt: Astrid B. Skrindo

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: