Nyheter

 

Her kan du se fagdag om fjellrev

Publisert: 12. januar 2022
Tekst: Juliet Landrø

NINA og Miljødirektoratet inviterte til åpen fagdag 12. januar 2022. Her presenterte vi dagens status og nyheter fra fjellrevarbeidet i Norge. 

Her kan du se fagdag om fjellrev

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: